liermolen_locaties_LUFO
liermolen_locaties_SCHEMA-01
SVP_architectuur_Stedenbouw_Klimaatwijk_Liermolen_de_Lier_02
SVP_architectuur_Stedenbouw_Klimaatwijk_Liermolen_de_Lier_03
SVP_architectuur_Stedenbouw_Klimaatwijk_Liermolen_de_Lier_04
SVP_architectuur_Stedenbouw_Klimaatwijk_Liermolen_de_Lier_01

Liermolen De Lier

Klimaatwijk voor de toekomst

Klimaatadaptief als uitgangspunt

Liermolen wordt niet alleen een mooie wijk, maar ook een klimaatwijk: helemaal van deze tijd en op de toekomst gericht. Zowel in het openbaar gebied als voor de woningen zijn maatregelen bedacht die ervoor zorgen dat het regenwater vertraagd wordt afgevoerd. Via mossedumdaken, regentonnen, zichtbare goten, open verharding, infiltratiegreppels en educatieve waterspeelplekken vindt het water zich een weg naar de watergangen. Daarnaast zetten we niet alleen in op afkoppelen en lokaal vasthouden van regenwater, maar ook het voorkomen van hittestress. Groene speelplekken met grote bomen en doorgaande groenstructuren zorgen voor schaduwrijke plaatsen en geven ook in de zomer een behaaglijke omgevingstemperatuur. Kijk, dat is nu nog eens wijk voor alle seizoenen.

Spelen met water

In het plan zijn de speelplekken uitdagend en vol spelaanleidingen met water. Midden in Liermolen ligt Vlasland als een groen-blauw hart van de buurt. Dit is echt een ontdekeiland voor kinderen met steppingstones, eilandjes en bosschages. Ruimte genoeg om avontuurlijk te spelen, maar ook om piekbelastingen van hoosbuien op te vangen. De watergangen rondom het Vlasland stijgen en de kreken stromen vol. Op het hoogste punt staat een waterpomp die het water op een speelse wijze laat afvloeien naar de watergangen. Hier wordt het principe van een klimaatbestendige wijk zichtbaar in het klein.

Woonakkers maken het plaatje compleet

Binnen de klimaatbestendige openbare ruimte wordt gewoond op woonakkers. Dat is een verwijzing naar de (vlas)akkers die vroeger in het Westland lagen. Op elke woonakker is een vrijstaande woning met naastgelegen blok rijwoningen geplaatst. Dit is de boerderij met de schuur op het ‘voormalige’ erf van de akker. De rest van de woningen sluiten in architectonisch beeld hierbij aan. De woonakkers zijn verbonden door een netwerk van ommetjes die door de buurt lopen. Op verschillende plekken sluiten die aan op de omgeving, zodat zowel bewoners
van de nieuwe als uit de bestaande buurten kunnen genieten van het groen, water en speelplek ken in de klimaatwijk Liermolen.

opgave

stedenbouwkundig plan

locatie

Liermolen De Lier

opdrachtgever

BPD

ontwerp

2018