01-svp-architectuur-stedenbouw-middelburg-markt-openbare-ruimte-birdview
03-svp-architectuur-stedenbouw-middelburg-markt-openbare-ruimte-kiosken
04-svp-architectuur-stedenbouw-middelburg-markt-openbare-ruimte-straatbeeld
02-svp-architectuur-stedenbouw-middelburg-markt-openbare-ruimte-luchtfoto

Middelburg De Markt

Duurzame herinrichting

Aanleiding voor de herinrichting van de Markt was het matig functioneren en het gebrek aan identiteit ten opzichte van de aanliggende pleinen. Een duidelijke en kwaliteitsverhogende herinrichting en oriƫntatie ten opzichte van het kernwinkelgebied was noodzakelijk. In september 1996 kreeg SVP Architectuur en Stedenbouw opdracht voor de herinrichting van de Markt. Daarop is een schetsontwerp vervaardigd dat is gepresenteerd aan B&W, een klankbordgroep, pers, raadsleden en bewoners.

De voorgestelde inrichting sloot aan bij de sfeer van de Middelburgse monumentale binnenstad. Toepassing van natuurlijke materialen, zoals baksteen en hardsteen, moest leiden tot een duurzame uitstraling. Rondom de Markt werd met hardstenen stoepen een zoom langs de gebouwen gelegd. De aansluitende strook was bestemd voor zomerterrassen, bomen en banken, verlichting en ander straatmeubilair. Aan de binnenzijde van de bomenrij liep eveneens een band natuursteen. Aan de zijde van het stadhuis werd gedacht aan omhoog spuitende waterstralen. De bestaande leilinden langs de pleinwanden zouden worden vervangen door grotere, transparante bomen in mooie boomkransen. Hiermee kan een beschutte ruimte gecreƫerd worden met doorzichten op terrassen, entrees en etalages. De bestaande bomen ter hoogte van de kiosken zouden eveneens verwijderd worden.

Het plan bracht de gemoederen flink in beweging en het leek schier onmogelijk alle belanghebbenden tevreden te stellen. In al deze commotie fungeerde SVP als intermediair en buffer tussen de verschillende partijen. Uiteindelijk is het bomenplan geschrapt en is de herinrichting van het maaiveld uitgevoerd met behoud van alle bestaande bomen.

opgave

herinrichting

locatie

Middelburg, Markt

opdrachtgever

Gemeente Middelburg

ontwerp

1996-1997