05-svp-architectuur-stedenbouw-montfoort-visie-binnenstad-structuurvisie-participatie-cocreatie-masterplannen-gebiedsvisie-openbare-ruimte-visiekaart
04-svp-architectuur-stedenbouw-montfoort-visie-binnenstad-structuurvisie-participatie-cocreatie-masterplannen-gebiedsvisie-openbare-ruimte–straatbeeld
01-svp-architectuur-stedenbouw-montfoort-visie-binnenstad-structuurvisie-participatie-cocreatie-masterplannen-gebiedsvisie-openbare-ruimte-plattegrond
02-svp-architectuur-stedenbouw-montfoort-visie-binnenstad-structuurvisie-participatie-cocreatie-masterplannen-gebiedsvisie-openbare-ruimte-plein
03-svp-architectuur-stedenbouw-montfoort-visie-binnenstad-structuurvisie-participatie-cocreatie-masterplannen-gebiedsvisie-openbare-ruimte-molen
05-svp-architectuur-stedenbouw-montfoort-visie-binnenstad-structuurvisie-participatie-cocreatie-masterplannen-gebiedsvisie-openbare-ruimte-nacht

Montfoort Visie Binnenstad 2030

Montfoort zorgt voor zichzelf

In samenspraak met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden is in Montfoort een intensief communicatietraject doorlopen om te komen tot een integrale, langetermijnvisie voor de binnenstad. SVP begeleidt de gemeente in dit proces als stedenbouwkundige, neemt actief deel aan het communicatietraject en is verantwoordelijk voor de visualisering van de Visie binnenstad 2030.

In verschillende thematische groepen is de huidige situatie uitgebreid geanalyseerd en er is gedroomd over de toekomst. Vervolgens zijn twee verschillende scenario’s ontwikkeld voor 2030. Het scenario ‘Montfoort zorgt voor zichzelf’ gaat uit van een autonome ontwikkeling waarin de gemeente een vrij passieve rol speelt en de binnenstad met name een functie heeft voor de eigen bewoners. Het scenario ‘Montfoort kijkt om zich heen’ gaat uit van een actieve rol van de overheid waarbij de binnenstad zich veel nadrukkelijker gaat positioneren als een aantrekkelijke recreatieve bestemming in de Lopikerwaard. Op basis van beide scenario’s is een aantal kernopgaven geformuleerd: de agendapunten voor 2030. De kernopgaven zullen verder worden uitgewerkt en geconcretiseerd zodat ze uiteindelijk vertaald kunnen worden in nieuw gemeentelijk beleid en als kader kunnen dienen voor ruimtelijke en functionele ontwikkelingen in de binnenstad.

opgave

integrale visie voor de binnenstad van Montfoort voor 2030

locatie

Montfoort, historische binnenstad

oppervlak

19 ha

opdrachtgever

Gemeente Montfoort

ontwerp

2007