01-svp-architectuur-stedenbouw-rhenen-transferium-masterplannen-gebiedsvisie-appartementen-station-birdview
02-svp-architectuur-stedenbouw-rhenen-transferium-masterplannen-gebiedsvisie-appartementen-station-birdview2
03-svp-architectuur-stedenbouw-rhenen-transferium-masterplannen-gebiedsvisie-appartementen-station-straatbeeld1
05-svp-architectuur-stedenbouw-rhenen-transferium-masterplannen-gebiedsvisie-appartementen-station-straatbeeld3
04-svp-architectuur-stedenbouw-rhenen-transferium-masterplannen-gebiedsvisie-appartementen-station-straatbeeld2

Rhenen Transferium

Transferium NS-station

De studie laat de mogelijkheden zien van meervoudig ruimtegebruik op een knooppunt van wegen en spoor. De ‘lege ruimte’ boven weg en spoor wordt ‘gevuld’ met nieuwe woningen, het concept is het resultaat van meervoudig ruimtegebruik en een slimme landschappelijke inpassing door het benutten van hellingen en hoogteverschillen. Daarbij maken we onderscheid tussen het noordelijke deel (het spoordal) en het zuidelijke deel (het bruggenhoofd).

Het spoordal ligt tussen twee woonwijken in. Langs de bestaande woonstraten wordt bebouwing toegevoegd. Het uitzicht wordt gehandhaafd door niet alleen op maar vooral in de hellingen te bouwen. Aan de oostzijde worden brede grondgebonden woningen vanuit de groenstrook in de helling geschoven, met uitzicht over de spoorlijn. Aan de westzijde worden gestapelde terraswoningen op de overkapping over de provinciale weg geplaatst. Om dit dek zo bescheiden mogelijk te houden wordt deze weg tegen de helling aan geschoven en worden beide fietspaden gecombineerd tot een landschappelijke twee-richtingenfietsroute in het spoordal.

Het bruggenhoofd ligt ingeklemd tussen twee afslagen van de N225. De westelijke afslag krijgt een functie voor doorgaand verkeer naar de kruisende N233. Via een nieuwe rotonde worden beide provinciale wegen verknoopt. De oostelijke afslag is bestemd voor bestemmingsverkeer naar het transferium en een nieuwe woonwijk aan de rivier. Bovenop het transferium komt een bijzonder bouwvolume onder een schuin oplopend en publiek toegankelijk grasdak. Vanaf deze kunstmatige helling kijkt men terug naar het spoordal en de Heuvelrug. Onder het dak kunnen commerciële of culturele functies een plek krijgen. De hoogte van het grasdak neemt toe in de richting van de rivier en de gebogen kop is van glas voor een fraai panorama over de Nederrijn.

opgave

onderzoek naar een transferium bij het NS-station als parkeervoorziening voor Ouwehands Dierenpark in combinatie met woningen in het spoordal

locatie

Rhenen, tussen Kastanjelaan/De Stikke Hught en Spoorbaanweg/Zwarteweg

opdrachtgever

Rabo Bouwfonds Amersfoort i.s.m. Utrechts Landschap

ontwerp

studieopdracht 2008