05-svp-architectuur-stedenbouw-roeloefarendsveen-braassemerland-masterplan-gebiedsvisie-groen-dorps-wonen-plattegrond2
04-svp-architectuur-stedenbouw-roeloefarendsveen-braassemerland-masterplan-gebiedsvisie-groen-dorps-wonen-birdview
02-svp-architectuur-stedenbouw-roeloefarendsveen-braassemerland-masterplan-gebiedsvisie-groen-dorps-wonen-straatbeeld2
03-svp-architectuur-stedenbouw-roeloefarendsveen-braassemerland-masterplan-gebiedsvisie-groen-dorps-wonen-waterpark
10-svp-architectuur-stedenbouw-roeloefarendsveen-braassemerland-masterplan-gebiedsvisie-groen-dorps-wonen-straatbeeld7
09-svp-architectuur-stedenbouw-roeloefarendsveen-braassemerland-masterplan-gebiedsvisie-groen-dorps-wonen-straatbeeld6
06-svp-architectuur-stedenbouw-roeloefarendsveen-braassemerland-masterplan-gebiedsvisie-groen-dorps-wonen-straatbeeld3
07-svp-architectuur-stedenbouw-roeloefarendsveen-braassemerland-masterplan-gebiedsvisie-groen-dorps-wonen-straatbeeld4
08-svp-architectuur-stedenbouw-roeloefarendsveen-braassemerland-masterplan-gebiedsvisie-groen-dorps-wonen-straatbeeld5
01-svp-architectuur-stedenbouw-roeloefarendsveen-braassemerland-masterplan-gebiedsvisie-groen-dorps-wonen-straatbeeld-parkeren

Roeloefarendsveen Braassemerland

Masterplan uitbreiding Roelofarendsveen

Een uitbreiding van 2.500 woningen is een forse ingreep voor Roelofarendsveen. De aanleiding is duidelijk: de plaatselijke en regionale woningbehoefte en de reconstructie van het kassengebied. Het leidt ook tot de vraag, hoe Roelofarendsveen er in de toekomst uit zou moeten zien.

Binnenkort is Roelofarendsveen in ieder geval geen tuindersdorp meer maar wat dan wel? Gekozen is voor een woonlandschap: een nieuwe vorm van wonen tussen dorp en stad, gebaseerd op de mogelijkheden die het landschap in en rond het dorp biedt. Die mogelijkheden zijn door de kassen niet meer zo duidelijk zichtbaar in Roelofarendsveen. Maar de gestrekte verkaveling is nog vrijwel overal aanwezig, de bebouwingslinten zijn nog betrekkelijk gaaf en het Braassemermeer ligt dichterbij dan nu soms wordt ervaren.

Braassemerland is door haar omvang een te grote uitbreiding voor een gewone woonwijk. Het is dan ook nodig om het nieuwe bebouwde gebied te geleden. Ook moet worden voortgebouwd op de al ingezette centrumontwikkeling rond het Noordplein. Via het vergraven van een aantal kavels tussen Noordeinde en Noorderhemweg komt het centrum van Roelofarendsveen dichter bij het water te liggen. Er is een stelsel van poelen ontworpen die met elkaar een verbinding vormen met het Braassemermeer, dat via een nieuwe sluis ook rechtstreeks bereikbaar wordt. Van een introvert tuindersdorp wordt Roelofarendsveen een meer extravert, ook op het Braassemermeer gerichte woonplek in het Groene Hart van de Randstad.

opgave

masterplan voor de uitbreiding van Roelofarendsveen met circa 2.500 woningen

locatie

Roelofarendsveen, zuidelijk van Westeinde en Langeweg en ter weerszijden van Noord- en Zuideinde

oppervlak

190 ha

opdrachtgever

Gemeente Alkemade

in samenwerking met

Okra Landschapsarchitecten

ontwerp

2007-2009