01-svp-scherpenzeel-zuid-stedenbouw-dorps-en-groen-wonen-participatie-cocreatie-plattegrond
03-svp-scherpenzeel-zuid-stedenbouw-dorps-en-groen-wonen-participatie-cocreatie-schets
02-svp-scherpenzeel-zuid-stedenbouw-dorps-en-groen-wonen-participatie-cocreatie-overleg
04-svp-scherpenzeel-zuid-stedenbouw-dorps-en-groen-wonen-participatie-cocreatie-overleg2

Scherpenzeel zuid

Dorpse uitbreiding van Scherpenzeel

Groen en duurzaam raamwerk

Aan de zuidzijde van het dorp Scherpenzeel worden de komende jaren circa 450 woningen gebouwd. SVP werkt als stedenbouwkundige aan het ruimtelijk kader voor deze ontwikkeling en heeft voor het eerste deelplan een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Het landschap aan de zuidzijde van Scherpenzeel is uniek en vormt met haar groene landschappelijke kamers een belangrijk uitgangspunt voor de verschillende deelgebieden die ontwikkeld worden. Het gebied valt uiteen in verschillende deelgebieden die ieder een eigen thema krijgen, geïnspireerd op de bestaande woonsferen in het dorp, dorpse buurtjes, boerenerven en landgoederen.

Bewoners bepalen zelf hun leefomgeving

Door SVP is een aantal bijeenkomsten georganiseerd waar mensen die graag willen komen wonen in plan Zuid, intensief betrokken zijn bij de planvorming. Tijdens een eerste avond is gesproken over de sfeer van heel zuid en de woonwensen van mensen. Tijdens een tweede avond is ingezoomd op het eerste deelgebied, Heijhorst. De stedenbouwkundige opzet van de buurt, de inrichting van de openbare ruimte en de uitstraling van de architectuur stonden centraal. Ook hebben bewoners ‘hun vlag gepland’ op de plek waar ze het liefst willen wonen en is geïnventariseerd of mensen een ‘kant-en-klaar’ projectmatig ontwikkeld huis willen hebben of juist zelf een huis willen bouwen.

Sturen op basis van beeldregieplan

Met de input van de bewonersavonden is door SVP een beeldregieplan opgesteld voor het eerste deelgebied. Het landschappelijke raamwerk verdeelt de locatie op een logische manier in 3 deelgebieden die ieder een eigen ontwikkelstrategie kennen. Eenvoudige spelregels voor de verkaveling, het openbaar gebied en de architectuur garanderen een dorpse sfeer en uitstraling die aansluit op het bestaande dorp.

opgave

stedenbouwkundig plan voor 450 woningen

locatie

Scherpenzeel-Zuid

opdrachtgever

Gemeente Scherpenzeel

ontwerp

2013