02-svp-arnhem-schuytgraaf-woningbouw-vogelvlucht
04-svp-arnhem-schuytgraaf-woningbouw-gevel
05-svp-arnhem-schuytgraaf-woningbouw-gevel
07-svp-arnhem-schuytgraaf-woningbouw-gevel
06-svp-arnhem-schuytgraaf-woningbouw-gevel
08-svp-arnhem-schuytgraaf-woningbouw-gevel
03-svp-arnhem-schuytgraaf-woningbouw-concept

Schuytgraaf Veld 22a

Nieuwbouw 52 woningen

Passend binnen de traditie van goed vormgegeven ‘arbeidersbuurten’
Schuytgraaf is al jarenlang in ontwikkeling en telkens wordt er een nieuw deelplan toegevoegd. Hierdoor is een patchwork aan velden ontstaan met ieder eigen kenmerken. Het bijzondere van veld 22a is dat dit deelplan volledig voor de sociale huur is. In tegenstelling tot de velden met individuele koopwoningen wordt de wijk gekenmerkt door een grote samenhang. Een samenhang die ervoor zorgt dat de woningen te samen een community vormen. Dit gegeven past binnen de Nederlandse traditie van goed vormgegeven ‘arbeidersbuurten’ en hier sluiten wij graag op aan.

Identieke volumes zorgen voor alzijdigheid
Samenhang is dus het kenmerk van de wijk. Dit hebben wij vertaald door terugkerende elementen. De koppen van de blokken komen als identieke vorm terug in de langsgevels. Hierdoor ontstaat repetitie, maar ook alzijdigheid. De blokken hebben overeenkomst in volume terwijl er op detailniveau juist variatie is. Bijzondere metselwerkverbanden accentueren entrees of zorgen ervoor dat de blik naar boven wordt getrokken.

Sociaal programma vraagt gezond dosis realisme
Samen met de bouwer is een uitgekiende plattegrond met veel ruimte tot stand gekomen. In de smalle woning van 4.80 m kan voor of achter gewoond worden. De slaapkamers op de verdieping zijn woningbreed en de zolder is vrij indeelbaar en wordt niet belemmerd door installaties. De repetitie in de gevel garandeert een goede kosten-kwaliteit passend bij de doelgroep. Ons vakmanschap heeft ervoor gezorgd dat we het beste uit de opgave hebben kunnen halen.

opgave

ontwerp van 52 grondgebonden sociale huurwoningen

locatie

Schuytgraaf veld 22a

opdrachtgever

Vivare

hoofdaannemer

Hegeman Bouwgroep

ontwerp

2017

2018