SVP_architectuur_stedenbouw_Indonesie_semarang11
SVP_architectuur_stedenbouw_Indonesie_semarang12
SVP_architectuur_stedenbouw_Indonesie_semarang13
SVP_architectuur_stedenbouw_Indonesie_semarang05
SVP_architectuur_stedenbouw_Indonesie_semarang02
SVP_architectuur_stedenbouw_Indonesie_semarang03
SVP_architectuur_stedenbouw_Indonesie_semarang04
SVP_architectuur_stedenbouw_Indonesie_semarang01
SVP_architectuur_stedenbouw_Indonesie_semarang07
SVP_architectuur_stedenbouw_Indonesie_semarang17
SVP_architectuur_stedenbouw_Indonesie_semarang08
SVP_architectuur_stedenbouw_Indonesie_semarang16
SVP_architectuur_stedenbouw_Indonesie_semarang14

Semarang Kota Lama Indonesië

Ontwikkelvisie voor erfgoed in Indonesië

Verleden en heden verbinden

Geschiedenis kun je gebruiken om plekken nieuwe betekenis te geven. De identiteit kan sterker worden gemaakt, daarmee kan de plaatselijke economie worden verbeterd. In Semarang, Indonesië hebben we dat gedaan voor de Oude Stad, samen met lokale stakeholders.

Verborgen parel in Semarang zichtbaar maken

Kota Lama, de Oude Stad, was tot halverwege de 20ste eeuw één van de belangrijkste handelscentra van Indonesië. Maar is daarna in verval geraakt. De provincie Centraal Java en het stadsbestuur van Semarang willen Kota Lama nieuw leven in blazen. Ook willen ze het op de UNESCO werelderfgoed lijst plaatsen.

De Nederlandse Ambassade in Jakarta heeft gevraagd om vanuit een integrale werkwijze samen met lokale partijen visie te ontwikkelen. Op de toekomst van het historische hart van de stad Semarang, de hoofdstad van Centraal Java.

Alles en iedereen verbinden

De voorbereiding in Nederland bestond uit het inventariseren en analyseren van het erfgoed en de geschiedenis. Maar ook het in kaart brengen van de complexe huidige ruimtelijk- economische opgaven voor het gebied.
Ter plaatse zijn met lokale partijen de bepalende kwaliteiten blootgelegd. Niet eerder spraken zoveel verschillende betrokkenen met elkaar. Kleine en grote ondernemers ‘vonden’ elkaar, bewoners raakten in gesprek met de gemeente. Dit heeft thematische ‘verhaallijnen’ opgeleverd en een set aanbevelingen voor de aanpak die is gepresenteerd aan de gouverneur en het stadsbestuur. In de tweede serie workshops zijn met de zelfde partijen projecten gedefinieerd en is voor concrete initiatieven met hun samen een business canvas gemaakt. De gemeente Semarang heeft budget ter beschikking gesteld aan de BPK2L -The Old Town Board – om deze projecten uit te voeren.

Eind 2016 is het einddocument, de brochure Kissing Sleeping Beauty to Life opgeleverd.

Bekijk de brochure

Geschiedenis als Kompas

Zoals Semarang in het verleden de poort was tot de Javazee en Kota Lama de schakel naar het achterland, kan de stad in de toekomst met haven, station en vliegveld niet alleen de hub voor toeristen naar de Borrobudur en Yogyakarta zijn, maar ook zelf een verblijfsbestemming worden. Kota Lama is de best behouden koloniale handelsstad uit Indië met prachtig voormalige bankgebouwen, warenhuizen en hotels uit het begin van de vorige eeuw.

De rivier Kali Semarang krijgt nieuwe betekenis als ketting die de oude wijken als verschillende parels verbindt. De ‘levensader’ moet worden vergroend en kan het cosmopolitische gezicht worden van de historische stad met Arabische, Chinese en Europese gekleurde wijken.

 

opgave

Ontwikkelvisie

locatie

Historisch centrum van Semarang, Indonesië

bruto oppervlak

3.450 m2

opdrachtgever

Nederlandse Ambassade Indonesië, Dutch Culture, Oen Semarang Foundation

ontwerp

2015 -2016

oplevering

2017 tot heden

in samenwerking met

Tribes@work, PKMvR heritage research consultancy en The Missing Link