locaties_LUFO
locaties_SCHEMA-01
13-svp-sint-pancras-twuyverhoek-stedenbouw-dorp-groen-wonen-water-straatbeeld-gevel2
11-svp-sint-pancras-twuyverhoek-stedenbouw-dorp-groen-wonen-water-straatbeeld-gevel2
12-svp-sint-pancras-twuyverhoek-stedenbouw-dorp-groen-wonen-water-straatbeeld-gevel2
07-svp-sint-pancras-twuyverhoek-stedenbouw-dorp-groen-wonen-water-straatbeeld-gevel2
08-svp-sint-pancras-twuyverhoek-stedenbouw-dorp-groen-wonen-water-straatbeeld-gevel2
09-svp-sint-pancras-twuyverhoek-stedenbouw-dorp-groen-wonen-water-straatbeeld-gevel2
10-svp-sint-pancras-twuyverhoek-stedenbouw-dorp-groen-wonen-water-straatbeeld-gevel2

Sint Pancras Twuyverhoek

Dorpse uitbreiding met maximale mix

Twuyverhoek gaat in tegen de eenvormigheid en uniformiteit waarmee de gemiddelde VINEX-wijk wordt geassocieerd. Door in te zetten op een maximale mix van woningtypes, bouwvolumes, segmentering, architecten en ontwikkelaars ontstaat een gevarieerde en informele dorpsuitbreiding die aansluit bij de karakteristiek van het huidige dorp.

Belangrijkste dragers van het plan zijn hierbij de bestaande oost-west gelegen sloten en een nieuwe haaks daarop liggende lintweg. Vanaf de Twuyverweg vormt deze een lus door de nieuwe wijk. Binnen de huidige kavelstructuur ontstaan zo woonvelden, omsloten met water en ontsloten aan het lint. Door de bebouwing zoveel mogelijk aan de randen van deze velden te leggen, ontstaan informele binnengebieden waar speelplekken en achteringangen afgewisseld worden met parkeervelden. Het lint blijft zo een echte dorpsstraat waar slechts een enkele auto te gast is en het beeld bepaald wordt door gevels die gestaffeld pronken en groene voortuinen.

Richting de lagergelegen groen-blauwe polder ontstaat door middel van een peilscheidingsdijk een kleinschaliger eilandengebied met daarop lagere concentraties woningen. De entree van de wijk aan de Twuyverweg wordt door middel van een groene wig geaccentueerd.

Het project is genomineerd voor de Gouden Piramide.

opgave

dorpse uitbreiding van 450 woningen tussen strandwal en veenweidegebied

locatie

Sint Pancras, Oostwal, Twuyverweg en Dijkstalweg

oppervlak

circa 18 ha

opdrachtgever

Gemeente Langedijk

ontwerp

stedenbouwkundig plan, supervisie en ontwerp openbaar gebied 2005

uitvoering

vanaf november 2006