Berlijnplein SVP architectuur en stedenbouw leidsche rijn utrecht
berlijnplein_locatie_SCHEMA-01
Berlijnplein SVP architectuur en stedenbouw leidsche rijn utrecht
Berlijnplein SVP architectuur en stedenbouw leidsche rijn utrecht
Berlijnplein SVP architectuur en stedenbouw leidsche rijn utrecht
Berlijnplein SVP architectuur en stedenbouw leidsche rijn utrecht
Berlijnplein SVP architectuur en stedenbouw leidsche rijn utrecht
Berlijnplein SVP architectuur en stedenbouw leidsche rijn utrecht
Berlijnplein SVP architectuur en stedenbouw leidsche rijn utrecht
Berlijnplein SVP architectuur en stedenbouw leidsche rijn utrecht
Berlijnplein SVP architectuur en stedenbouw leidsche rijn utrecht
Berlijnplein SVP architectuur en stedenbouw leidsche rijn utrecht
Berlijnplein SVP architectuur en stedenbouw leidsche rijn utrecht
Berlijnplein SVP architectuur en stedenbouw leidsche rijn utrecht
Berlijnplein SVP architectuur en stedenbouw leidsche rijn utrecht
Berlijnplein SVP architectuur en stedenbouw leidsche rijn utrecht

Utrecht Berlijnplein

Een flexibele school met een sterke identiteit

Het gebouw waar de persoonlijke ontwikkeling centraal staat

Een school is voor de leerlingen een belangrijke plek in hun ontwikkeling. Ze zijn er jarenlang een groot deel van de dag aanwezig. Kinderen leren zich te ontwikkelen, vergaren er kennis, maken er vrienden en worden er misschien voor de eerste keer verliefd.
Bij een onderwijsvisie die de persoonlijke ontwikkeling van de leerling centraal stelt hoort een gebouw dat met een herkenbaar gezicht bijdraagt aan het onderwijsprogramma. Geen algemene anonieme plekken met veel van hetzelfde, maar een groot scala aan gebieden en ruimtes die passend zijn bij de leerdoelen en individuele behoeftes van de leerlingen én leerkrachten.

Twee plots, één school

De locatie betreft twee kavels terwijl het programma een grote samenhang vraagt. School en sport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Stedenbouwkundig stellen wij twee gebouwen voor die op de
verdieping verbonden worden. Hierdoor ontstaat op de verdiepingen een maximaal oppervlak voor het onderwijs en de sport. De eerste verdieping is het nieuwe maaiveld van de school geworden die alle functies met elkaar verbindt. Op de begane grond ligt een onderdoorgang die doorzicht biedt en aansluit op het achterliggende stratenpatroon. Aan de onderdoorgang zijn entrees gelegen. Hier ontstaat een levendig gebied in het zicht van de beheerder waar de leerlingen zich kunnen verzamelen alvorens ze het gebouw in gaan. Verbrede plinten, bankjes en muurtjes bieden plekken om te verblijven en te ontmoeten.

Een leerzaam en duurzaam dak

Omdat er op de kavels geen ruimte voor een schoolplein is, is een groot deel van het dak ingericht als buitenruimte. Hier kunnen de leerlingen, maar ook de leerkrachten in de zon chillen en studeren. Daarnaast is er gelegenheid tot buitensporten, zoals voetbal en basketbal op het centraal gelegen sportveld. Dit veld is omgeven door een ondiepe vijver die enerzijds een eigen sfeer aan het terras geeft en anderzijds zorgt voor een warmtebuffer door natuurlijke verdamping naar de zalen die er onder liggen. Het dakterras krijgt evenals de Canyon een natuurlijke uitstraling.

Wij hebben het totale gebouw wordt afgedekt met een sciencedak: een ruimtelijk framewerk met zonnepanelen, met open en dichte delen. Het opengewerkte deel bevindt zich boven het dakterras en biedt mogelijkheden tot het maken van meer besloten schaduwplekken. Het duurzame sciencedak is vanaf het dakterras zichtbaar voor de leerlingen. Het dak draagt bij aan het besef over een duurzame leefomgeving. De Canyon heeft een sheddak van glas en zonnecellen die in een licht doorlatende print zijn verwerkt. De Canyon is ruim voorzien van daglicht, terwijl het patroon van de zonnecellen een natuurlijke schaduwwerking geeft en voor zonwering zorgt. Het sciencedak biedt ruimte om het gebouw geheel energieneutraal of zelfs energieleverend te maken.

Flexibel gebouw door een robuste constructie

Na onderzoek naar herontwikkeling van gebouwen laat zien dat de mogelijkheden van herontwikkeling vooral in de flexibiliteit van het gekozen constructief systeem in relatie tot een goede verdiepingshoogte wordt gevonden. Door een robuust casco te maken en te zorgen voor flexibiliteit binnen het casco, biedt het skelet ruimte aan verschillende functies en indelingen. Indien de vraag van de gebruiker in de toekomst verandert. Met behulp van wat simpele aanpassingen kan het gebouw zo gemakkelijk 100 jaar of langer blijven staan.

opgave

Ontwerp middelbare school voor de regio Leidsche Rijn

locatie

Berlijnplein Utrecht

bruto oppervlak

12.000 m2

ontwerp

2018

in samenwerking met

CROSS Architecture