04-svp-stedenbouw-utrecht_defensieterrein_vogelvlucht
Utrecht_defensieterrein_ 1
Utrecht_defensieterrein_ 2
Utrecht_defensieterrein_ parkzijde
03-svp-stedenbouw-utrecht-defensieterrein
06-svp-stedenbouw-utrecht_defensieterrein_typologies-urban
05-svp-stedenbouw-utrecht-defensieterrein-urban-health-living

Utrecht Defensieterrein

Een nieuw stuk stad

Het Defensieterrein is een prachtige locatie in het hart van Utrecht en een onderdeel van het ontwikkelingsgebied Merwedekanaalzone.

De zone is één van de prioritaire gebieden waar Utrecht haar groei wil opvangen met 6.000 tot 10.000 woningen. De komende 15 jaar transformeert dit voormalige distributiegebied naar een nieuwe verbindende en toekomstbestendige stadswijk met een aantrekkelijke mix van wonen, werken en recreëren. Het Defensieterrein vormt de kop van dit langgerekte gebied aan het kanaal. SVP ontwierp het stedenbouwkundige masterplan voor deze nieuwe stadsbuurt van 600 woningen. Het openbare ruimte ontwerp wordt gemaakt in samenwerking met landschapsbureau Haver Droeze.

Stedelijke diversiteit

Het plan bestaat uit een compact en autovrij binnengebied, een recreatief park aan het Merwedekanaal met markante torens met appartementen en voorzieningen, en een stevige stedelijke wand aan de Overste den Oudenlaan, één van de entreelanen tot het centrum.

De kwaliteit van stedelijk wonen uit zich in de gevarieerde opbouw met een mix aan woningtypes voor alle stadsbewoners: types als stadshuizen, loftwoningen, gezinsappartementen en startersstudio’s zorgen samen met de voorzieningen in de plinten en in de te behouden historische bebouwing voor een dynamische leefomgeving.

Urban healthy Living

Er wordt ingezet op het terugdringen van automobiliteit, het bevorderen van de fiets en het stimuleren van een gezonde levensstijl. Een groot deel van het plangebied is autovrij waardoor er een intieme en groene stadsbuurt ontstaat met een fijnmazig netwerk dat de ontmoetingsplekken van de buurt met elkaar en met de stad verbindt. Het oeverpark maakt deel uit van het sportief rondje eiland en in de buurtkas bij de te behouden Villa Jongerius wordt groente verbouwd.

opgave

stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan openbare ruimte

programma

600 woningen (mix van grondgebonden stadswoningen en appartementen), park, 800 m2 commerciële voorzieningen

oppervlakte gebied

7,2 ha

opdrachtgever

BPD ontwikkeling

ontwerp

2016-heden

realisatie

vanaf 2018