01-svp-utrecht-diakonessenhuis-stedenbouw-binnenstedelijk-zorg-masterplannen-gebiedsvisie-straatbeeld1
02-svp-utrecht-diakonessenhuis-stedenbouw-binnenstedelijk-zorg-masterplannen-gebiedsvisie-straatbeeld2
03-svp-utrecht-diakonessenhuis-stedenbouw-binnenstedelijk-zorg-masterplannen-gebiedsvisie-plattegrond
04-svp-utrecht-diakonessenhuis-stedenbouw-binnenstedelijk-zorg-masterplannen-gebiedsvisie-birdview

Utrecht Diakonessenhuis

Verankering van hét stadsziekenhuis

Positie versterken

Het ziekenhuis heeft de ambitie om haar positie in de regio en in de gemeente Utrecht te versterken waarbij de samenwerking met de eerstelijns zorg een grote rol speelt. Belangrijke uitgangspunten zijn het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit van het terrein en het kunnen toevoegen van nieuw (zorg)programma. Het op korte termijn realiseren van circa 5.400 m2 aan zorgprogramma is aanleiding geweest om eerst een integrale visie op te stellen.

De verankering van hét stadsziekenhuis in Utrecht

Door een nieuwe plek te kiezen voor de hoofdontsluiting worden woonstraten in de omgeving ontlast en ontstaat een heldere verkeersstructuur in, en een betere bereikbaarheid van, het terrein. Deze omkering van de ontsluiting biedt tevens mogelijkheden om de zichtbaarheid te vergroten. Het ziekenhuisterrein verandert van een introvert naar een extravert gebied. Gebouwen presenteren zich naar de randen en langzaam verkeersroutes doorkruisen het terrein en maken het toegankelijk. Een belangrijke keus in het concept van het masterplan is het realiseren van een centraal gelegen, compact parkeergebouw. Deze keus heeft op het terrein veel ruimte gecreëerd voor een totale herinrichting waarbij een nieuwe, groene identiteit echte kansen krijgt.

Een nieuw zorgterrein als groene ruimte in de stad

Een groen dooraderd gebied geeft kwaliteit aan de beleving van de gehele wijk en vormt een prachtige basis voor de huidige en nieuwe bebouwing. Voor elke ontwikkellocatie is in het beeldkwaliteitsplan, als onderdeel van het masterplan, een ruimtelijk kader weergegeven. Dit kader vormt het uitgangspunt, maar met name de inspiratiebron voor de toekomstig architect. Een centraal zorgplein bij de vernieuwde entree van het ziekenhuis combineert het halen en brengen van bezoekers, standplaatsen voor taxi’s en fietsenstallingen met een prettige verblijfsruimte. De grote mate van flexibiliteit en faseerbaarheid in dit masterplan, na de realisatie van het gezondheidscentrum, is een uitstekende basis voor de volgende stap in de ontwikkeling van het Diakonessenhuis tot stadsziekenhuis.

opgave

stedenbouwkundig masterplan en beeldkwaliteitsplan

locatie

Utrecht, Diakonessenhuis

opdrachtgever

Vitaal ZorgVast

in samenwerking met

Diak+

ontwerp

2011