01-svp-utrecht-jansveld-architectuur-stedenbouw-binnenstedelijk-woningbouw-birdview
02-svp-utrecht-jansveld-architectuur-stedenbouw-binnenstedelijk-woningbouw-bovenaanzicht
04-svp-utrecht-jansveld-architectuur-stedenbouw-binnenstedelijk-woningbouw-straatbeeld-gevel
03-svp-utrecht-jansveld-architectuur-stedenbouw-binnenstedelijk-woningbouw-straatbeeld-ooghoogte-eyeview
05-svp-utrecht-jansveld-architectuur-stedenbouw-binnenstedelijk-woningbouw-straatbeeld-verdiepingen

Utrecht Jansveld

Uniek binnenstedelijk woonhofje

Voor een unieke locatie in de binnenstad van Utrecht is een studie verricht naar de mogelijkheden tot realisatie van een gedifferentieerd woningprogramma voor verschillende doelgroepen variërend van appartementen tot luxe stadswoningen. Met het nieuwe volume wordt de straatwand van het Jansveld op gepaste wijze ingevuld. De bouwhoogte sluit aan op de historische en kleinschalige omgeving en de plint biedt ruimte aan voorzieningen en/of verhuurbare commerciële ruimte. Het totale complex biedt ruimte aan circa 22 woningen.

De nieuwe ontwikkeling maakt het mogelijk om tussen het Jansveld en het Jansveldkerk-hof een informele verbinding te realiseren. Zo ontstaat een intiem woonhofje, een oase van rust in de drukte van de binnenstad. Iedere woning heeft een ruime, goed op de zon georiënteerde buitenruimte gekregen. De specifieke vorm van het kavel en de aangrenzende bestaande bebouwing hebben geleid tot een plan waarin iedere woning anders is. Zo wordt maximaal gebruik gemaakt van de potentie van de plek en ontstaat een natuurlijke variatie die zo kenmerkend is voor binnensteden. Onder het complex is rekening gehouden met een ondergrondse parkeergarage voor de bewoners.

opgave

architectonische studie naar woningbouw, voorzieningen en parkeren

locatie

Utrecht, Jansveld

opdrachtgever

Bohan Projectontwikkeling

ontwerp

2010