krachtstation_locaties_LUFO_
krachtstation_SCHEMA-01
SVP_architectuur_stedenbouw_Krachtstation_Utrecht05
SVP_architectuur_stedenbouw_Krachtstation_Utrecht01
SVP_architectuur_stedenbouw_Krachtstation_Utrecht02
SVP_architectuur_stedenbouw_Krachtstation_Utrecht03

Utrecht Krachtstation

Schatkamer van de wijk

SVP heeft de architectenselectie gewonnen voor de locatie van het Krachtstation in het hart van Kanaleneiland aan de Churchilllaan.

In de eerste fase wordt in overleg met de gemeente verkend wat de mogelijkheden zijn voor een herontwikkeling. Naast de huidige functies van het Krachtstation is er ruimte voor woningen, maatschappelijke en commerciële functies.

Het huidige Krachtstation zit in een voormalig ROC gebouw. Het Krachtstation is er voor de wijk en door de wijk. Het bijzondere concept biedt al weer een aantal jaren plaats aan een combinatie van voorzieningen, wonen, werk, vermaak, sport en onderwijs. De geldstromen binnen het Krachtstation komen zoveel mogelijk ten goede aan de wijk.

SVP is geselecteerd als architect en stedenbouwkundige voor de ontwikkeling. De herontwikkeling van het perceel wordt een bijzonder proces waarin we als ontwerpers gezamenlijk met alle stakeholders in de wijk tot een getekend programma van eisen gaan komen om zo de meest optimale invulling te bereiken. Essentieel daarbij is dat het gedachtengoed van het Krachtstation het uitgangspunt vormt en dat het complex met en voor de wijk ontwikkeld wordt. Participatie en social return zijn daarom ook belangrijke onderdelen van de opdracht. Komend voorjaar zal de wijk uitgenodigd worden om mee te denken.