svp-architectuur-stedenbouw-utrecht-leidsche-rijn-vinex-vleuterweide-dorps-groen-wonen-straatbeeld_03
svp-architectuur-stedenbouw-utrecht-leidsche-rijn-vinex-vleuterweide-dorps-groen-wonen-straatbeeld_04
svp-architectuur-stedenbouw-utrecht-leidsche-rijn-vinex-vleuterweide-dorps-groen-wonen-straatbeeld_05
svp-architectuur-stedenbouw-utrecht-leidsche-rijn-vinex-vleuterweide-dorps-groen-wonen-straatbeeld_01
svp-architectuur-stedenbouw-utrecht-leidsche-rijn-vinex-vleuterweide-dorps-groen-wonen-straatbeeld_02

Utrecht Leidsche Rijn

Dorp te midden van VINEX

Vleuterweide ligt op de rand van het Groene Hart en vormt de meest landelijke hoek van de uitbreiding Leidsche Rijn. Op deze overgang van stad en landschap is gekozen voor een dorpse wijze van bouwen en wonen in een ontspannen verkaveling. Noord-zuid lopende dorpslinten met losse bebouwing en grote tuinen ontsluiten de wijk voor auto’s, afgewisseld door geknikte, autovrije perenlanen met korte rijen eengezinswoningen. De dorpslinten hebben een open karakter met verhard profiel en haakse bomenschermen. De perenlanen zijn meer besloten, worden tweezijdig met fruitbomen beplant en krijgen een grotendeels onverhard profiel. Zij worden in oost-westrichting doorsneden door de karrensporen, smalle informele routes tussen de open plekken in het woongebied en de groene rand van de Heycop. Het parkeren vindt voornamelijk plaats op kleine parkeererven, langs één zijde van de dorpslinten en op eigen terrein. De bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt ingepast in een nieuw bedrijventerrein. Het tracé van een archeologische Romeinse weg wordt gebruikt als overgang naar het bestaande bebouwingslint langs de Leidsche Rijn.

opgave

stedenbouwkundig plan voor een woongebied met circa 700 woningen

locatie

Utrecht, de zuidwesthoek van Vinex-locatie Leidsche Rijn, tussen de gelijknamige rivier en de veenstroom Heycop

oppervlak

25 ha

opdrachtgever

Projectbureau Vleuterweide

ontwerp

2001