poortgebouw_locatie_LUFO
poortgebouw_locatie_SCHEMA-01-01
14-svp-utrecht-rwzi-poortgebouw
10-svp-utrecht-rwzi-poortgebouw
13-svp-utrecht-rwzi-poortgebouw
11-svp-utrecht-rwzi-poortgebouw
12-svp-utrecht-rwzi-poortgebouw
15-svp-utrecht-rwzi-poortgebouw
SVP architectuur stedenbouw poortgebouw utrecht
SVP architectuur stedenbouw poortgebouw utrecht
SVP architectuur stedenbouw poortgebouw utrecht

Utrecht RWZI Poortgebouw

Poortgebouw markeert de entree van RWZI

Zichtbaar aan de Brailledreef

De supervisie over de inpassing van de nieuwe installatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Utrecht is uitgevoerd door SVP. Wij zijn ook gevraagd om een ontwerp te maken voor het nieuwe bedrijfsgebouw cq entree gebouw. Met het nieuwe gebouw aan de Brailledreef krijgt de zuivering een duidelijk gezicht naar de stad. Daarmee vervult ze een essentiële functie. Wij hebben het gebouw opgevat als een poortgebouw: het gebouw staat niet naast de toegang maar het gebouw is de toegang. De doorgang door het gebouw biedt een stedelijk venster op het terrein van de zuivering. Om het gebouw voldoende zichtbaar te laten zijn aan de Brailledreef is de langgerekte vorm parallel aan de weg een logische keuze.

Zicht op de zuivering

In het interieur van het poortgebouw is gekozen voor duidelijke looplijnen en een heldere relatie tussen de werkruimtes en de ondersteunende functies. De representatieve ruimtes bevinden zich aan de uiteinden van het gebouw. De gangruimte loopt langs de gevel en biedt een wijds zicht op het terrein van de zuivering. Door de transparante entree hal is er vanuit de receptie een 180 graden zicht van de Brailledreef naar het terrein van de zuivering.

Gevel en materialisatie

De uitstraling van het gebouw sluit aan op de kernwaarden van de waterzuivering. In de gevel is sprake van een zekere ‘ernst’ zonder monumentaal te worden. Omdat de schaal van het gebouw zeer bescheiden is in relatie tot de omgeving hebben we er bewust voor gekozen om de twee bouwlagen zo min mogelijk afleesbaar te maken. De gevel balanceert tussen open en dicht en tussen zwaar en licht en heeft een abstractie die aansluit bij de grootte van het terrein.

opgave

ontwerp nieuw bedrijfsgebouw voor RWZI

locatie

Brailledreef Utrecht

bruto oppervlak

800 m2

opdrachtgever

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

ontwerp

2015-2016