SVP_architectuur_stedenbouw_poortgebouw_utrecht_03
SVP_architectuur_stedenbouw_poortgebouw_utrecht_01
SVP_architectuur_stedenbouw_poortgebouw_utrecht_02
SVP_architectuur_stedenbouw_poortgebouw_utrecht_04
06-svp-utrecht-rwzi-poortgebouw-diagramma concept
03-svp-utrecht-rwzi-poortgebouw-plattegrond
04-svp-utrecht-rwzi-poortgebouw-plattegrond

Utrecht RWZI Poortgebouw

Poortgebouw markeert de entree van RWZI

Zichtbaar aan de Brailledreef
Naast de supervisie over de inpassing van de nieuwe installatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Utrecht zijn wij ook gevraagd om een ontwerp te maken voor het nieuwe bedrijfsgebouw cq entree gebouw. Met het nieuwe gebouw aan de Brailledreef krijgt de zuivering een duidelijk gezicht naar de stad waarvoor ze een essentiële functie vervult. Wij hebben het gebouw opgevat als een poortgebouw: het gebouw staat niet naast de toegang maar het gebouw is de toegang. De doorgang door het gebouw biedt een stedelijk venster op het terrein van de zuivering. Om het gebouw voldoende zichtbaar te laten zijn aan de Brailledreef is de langgerekte vorm parallel aan de weg een logische keuze.

Zicht op de zuivering
In het interieur is gekozen voor duidelijke looplijnen en een heldere relatie tussen de werkruimtes en de ondersteunende functies. De representatieve ruimtes bevinden zich aan de uiteinden van het gebouw. De gangruimte loopt langs de gevel en biedt een wijds zicht op het terrein van de zuivering. Door de transparante entreehal is er vanuit de receptie een 180 graden zicht van de Brailledreef naar het terrein van de zuivering.

Gevel en materialisatie
De uitstraling van het gebouw sluit aan op de kernwaarden van de waterzuivering. In de gevel is sprake van een zekere ‘ernst’ zonder monumentaal te worden. Omdat de schaal van het gebouw zeer bescheiden is in relatie tot de omgeving hebben we er bewust voor gekozen om de twee bouwlagen zo min mogelijk afleesbaar te maken. De gevel balanceert tussen open en dicht en tussen zwaar en licht en heeft een abstractie die aansluit bij de grootte van het terrein.

opgave

ontwerp nieuw bedrijfsgebouw voor RWZI

locatie

Brailledreef Utrecht

bruto oppervlak

800 m2

opdrachtgever

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

ontwerp

2015-2016