02-veenendaal-buurtstede-stedenbouw-openbare-ruimte-participatie-cocreatie-dorps-groen-wonen-straatbeeld
03-veenendaal-buurtstede-stedenbouw-openbare-ruimte-participatie-cocreatie-dorps-groen-wonen-straatbeeld2
04-veenendaal-buurtstede-stedenbouw-openbare-ruimte-participatie-cocreatie-dorps-groen-wonen-straatbeeld3
01-veenendaal-buurtstede-stedenbouw-openbare-ruimte-participatie-cocreatie-dorps-groen-wonen-3d
06-veenendaal-buurtstede-stedenbouw-openbare-ruimte-participatie-cocreatie-dorps-groen-wonen-erf-hof
05-veenendaal-buurtstede-stedenbouw-openbare-ruimte-participatie-cocreatie-dorps-groen-wonen-buurtschappen

Veenendaal Buurtstede

Levensloopbestendige woonwijk

Pilotproject voor levensloopbestendige woonwijk

Buurtstede vormt het eerste deelplan van Veenendaal-oost, een grote nieuwbouwwijk aan de oostkant van Veenendaal waar SVP in het voortraject zowel een MER als een Masterplan voor heeft opgesteld. Veenendaal-oost is door de Provincie Utrecht geselecteerd als voorbeeldproject voor levensloopbestendig wonen. Dit betekent dat thema’s als ontmoeting, bewonersparticipatie, levensloopbestendige woningen en voorzieningen een belangrijke rol hebben gespeeld bij de stedenbouwkundige uitwerking.

Buurtschappen met eigen identiteit

Binnen deelplan Buurtstede zijn vier buurtschappen onderscheiden die ieder hun eigen identiteit hebben. De invulling van de buurtschappen verschilt niet zo zeer qua architectuur, maar in hoe je er woont. Per buurtschap is steeds gekozen voor een ander stedenbouwkundig principe (hof, straat, erf, labyrint). Gekoppeld aan dit principe is een uitspraak gedaan over de interactie tussen de woning en het openbaar gebied. Door bijvoorbeeld de woningen te voorzien van een erker, veranda, zitje of openslaande deuren voor de woning wordt het verblijven en ontmoeten aan de voorzijde van de woningen gestimuleerd. Daarnaast is in elk buurtschap een buurtschapsvoorziening opgenomen, een gebouw dat een centrale plek inneemt binnen het buurtschap en waar naast woningen op de begane grond ook ruimte gereserveerd is die door de bewoners zelf ingevuld kan worden.

Bewoners worden intensief betrokken

De bewoners worden in deze levensloopbestendige wijk intensief betrokken bij de inrichting van het openbaar gebied. Zo liggen in ieder buurtschap speelplekken waar samen met de kinderen een ontwerp voor is gemaakt. Maar ook de braakliggende gronden hebben een tijdelijke invulling gekregen als moestuinen voor de eerste bewoners van de wijk.

opgave

Stedenbouwkundige uitwerking van eerste deelplan van nieuwbouwwijk Veenendaal-oost met 1250 woningen

locatie

Veenendaal

oppervlak

120 ha

opdrachtgever

Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost

in samenwerking met

Haver Droeze

ontwerp

2006 - heden