01-svp-velp-zuid-stedenbouw-herstrucuturering-openbare-ruimte-participatie-cocreatie-nieuwe-situatie
04-svp-velp-zuid-stedenbouw-herstrucuturering-openbare-ruimte-participatie-cocreatie-deelgebieden
02-svp-velp-zuid-stedenbouw-herstrucuturering-openbare-ruimte-participatie-cocreatie-droombeeld
03-svp-velp-zuid-stedenbouw-herstrucuturering-openbare-ruimte-participatie-cocreatie-woningen

Velp Zuid

Chirurgische herstructurering

Scenario’s voor vernieuwing

In Velp-Zuid worden zowel woningen gesloopt als gerenoveerd, afhankelijk van hun bouwkundige staat. SVP heeft een ontwikkelplan opgesteld waarin verschillende scenario’s zijn onderzocht om de ruimtelijke consequenties in beeld te brengen. De scenario’s zijn getoetst aan de ambities uit de eerder opgestelde wijkvisie en vertaald in SPVE’s per deelplan. Op basis van deze randvoorwaarden kan straks per deelgebied in samenspraak met de bewoners een verdere uitwerking worden gemaakt.

In Velp-Zuid wordt een chirurgische vorm van herstructurering toegepast, waarbij aanwezige kwaliteiten zoveel mogelijk worden gerespecteerd. Belangrijk uitgangspunt zijn de twee karakteristieke ruimtelijke typologieën die bepalend zijn voor de identiteit van Velp-Zuid, tuindorp en tuinwijk. Door nieuwe spelregels op te stellen voor de inrichting van de openbare ruimte, een duidelijkere hiërarchie in de verkeersstructuur aan te brengen en het toevoegen van groen- en parkeerplekken kan een grote kwaliteitsslag in de wijk gemaakt worden.

Voor de te renoveren woningen wordt uitgegaan van drie doelgroepen: senioren, gezinnen en starters. Zo wordt een wooncarrière binnen de wijk mogelijk, wat gunstig is voor het sociale weefsel van de wijk. De toekomstige seniorenwoningen worden alleen op de begane grond vergroot. De gezinswoningen krijgen meer oppervlakte en inhoud door de zijtuinen met tweelaagse volumes te bebouwen. De starterswoningen worden over de gehele woningbreedte enkele meters dieper.

opgave

het opstellen van een ontwikkelingsplan en een stedenbouwkundig plan van eisen voor meerdere deelgebieden in een herstructureringswijk met in totaal 700 woningen

locatie

Velp, Willemstraat, Graaf Ottostraat, Dr. Schaepmanstraat

bruto oppervlak

circa 17 ha

opdrachtgever

Woningcorporatie Vivare in samenwerking met gemeente Velp

ontwerp

2010