06-svp-veno-molenbossen-stedenbouw-woningbouw-krimp-herstructurering-participatie-cocreatie-renovatie-plattegrond
04-svp-veno-molenbossen-stedenbouw-woningbouw-krimp-herstructurering-participatie-cocreatie-renovatie-birdview
05-svp-veno-molenbossen-stedenbouw-woningbouw-krimp-herstructurering-participatie-cocreatie-renovatie-gevel
03-svp-veno-molenbossen-stedenbouw-woningbouw-krimp-herstructurering-participatie-cocreatie-renovatie-doorsnede
01-svp-veno-molenbossen-stedenbouw-woningbouw-krimp-herstructurering-participatie-cocreatie-renovatie-kaart
02-svp-veno-molenbossen-stedenbouw-woningbouw-krimp-herstructurering-participatie-cocreatie-renovatie-kaart2

Venlo-Blerick Molenbossen

Verjongingskuur voor wederopbouwflats

Sociale woningbouw op een prachtige locatie aan de Maas

De Molenbossenflats, in totaal 608 huurwoningen, zijn prachtig gelegen aan de Maas. De woningen zijn nog steeds erg geliefd, ondanks de bekende problematiek die bij veel galerijflats uit de wederopbouwperiode speelt – een verouderd en eenzijdig woningaanbod, blinde plinten en een verrommelde openbare ruimte.

Vier de Maas!

SVP heeft een groot aantal ruimtelijke mogelijkheden in beeld gebracht, variërend van kleinschalige ingrepen op woningniveau tot ingrepen die het hele stedenbouwkundige ensemble aangaan. Zo kan het woningaanbod differentiëren en verduurzamen, de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren en de ligging aan de Maas beter worden benut. Ook zijn, gezien de mogelijke krimp van de bevolking na 2025, verschillende manieren van verdunnen onderzocht, bijvoorbeeld door de flats af te trappen richting de Maas. Met fraaie dakterrassen wordt de woonkwaliteit vergroot, zonder dat het stedenbouwkundige ensemble wordt aangetast.

Een flexibele strategie voor een onzekere toekomst

Vervolgens is per flat een ontwikkelstrategie beschreven. Voor een flat gericht op senioren wordt bijvoorbeeld gekozen voor grootschalige renovatie, terwijl een andere flat het label ‘short-stay’ krijgt, met een minimale investering. Een derde flat wordt verkocht of integraal gesloopt en herontwikkeld in de vorm van laagbouw. Gezien de grote onzekerheid over de demografische ontwikkelingen, en gezien de beperkte investeringsruimte, is in alle scenario’s gezocht naar goede faseerbaarheid en is zowel een sobere als een maximale variant getekend en berekend.

De huidige bewoners zijn intensief bij de planvorming betrokken. In drie bijeenkomsten zijn de bewoners geïnformeerd, zijn hun wensen geïnventariseerd en konden ze hun mening geven over de geschetste ruimtelijke mogelijkheden. Deze informatie is telkens als input gebruikt in de planvorming.

opgave

ruimtelijke en demografische toekomstvisie voor de Molenbossenflats

locatie

Venlo, Blerick, aan de zuidzijde langs de Maas

bruto oppervlak

circa 8 ha

aantal woningen

600

opdrachtgever

Woningbouwvereniging Antares

ontwerp

2011