03-svp-architectuur-stedenbouw-venlo-trade-port-noord-werkgebied-winkelgebied-industrieterrein-plattegrond3
02-svp-architectuur-stedenbouw-venlo-trade-port-noord-werkgebied-winkelgebied-industrieterrein-plattegrond2
01-svp-architectuur-stedenbouw-venlo-trade-port-noord-werkgebied-winkelgebied-industrieterrein-plattegrond
04-svp-architectuur-stedenbouw-venlo-trade-port-noord-werkgebied-winkelgebied-industrieterrein-plattegrond4

Venlo Trade Port Noord

Bedrijventerrein als Limburgse Boerderij

Het bedrijventerrein is gebaseerd op de compacte clustering van bedrijfsgebouwen. Niet de afzonderlijke hal midden op een kavel met rondom opslag en geparkeerde voertuigen, maar geschakelde bouwwerken, samengevoegd tot besloten hoven. Model staat de Limburgse boerderij, gesloten naar buiten en open naar binnen toe en beschermd door een brede poort. Dit type wordt sterk vergroot tot een nieuw fenomeen, de bedrijvenhof. Ook hier is de buitenzijde gesloten doordat de bedrijven met de achtergevel op de erfgrens staan. Deze dichte gevels moeten als monumentale wanden met veel aandacht worden vormgegeven, terwijl aan de binnenzijde relatief veel vrijheid wordt toegestaan. Door de bedrijven te schakelen wordt ruimte gewonnen en rommelige zijkanten voorkomen. Aan de binnenzijde van de bedrijvenhof bevinden zich de laadperrons, transportdeuren, -docks en andere deur- en raamopeningen. Op het binnenterrein kan geparkeerd worden door vracht- en personenauto’s, maar kunnen ook gemeenschappelijke voorzieningen zoals een kantine of wasruimte worden gesitueerd.

Het bedrijvenpark gaat uit van compacte kantoorbebouwing op de overgang van bos en open ruimte. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen geheel door beplanting omsloten ruimten, de kamers, en halfopen ruimten langs de randen van het bedrijvenpark, de velden. De kamers zijn beperkt van omvang en bedoeld voor een enkel bouwwerk in de vrije ruimte. De velden zijn groter en geschikt voor meerdere bouwvolumes. Door langs de rand van de velden te bouwen kan veel lengte worden benut en blijft de open ruimte behouden. Bij elk kantoor hoort dus zowel een stuk bos als een open terrein.

opgave

verkavelings-, inrichtings- en beeldkwaliteitsplan voor een grootschalig bedrijventerrein

locatie

Venlo, tussen de spoorlijn naar Eindhoven, de Sevenumseweg en de Heierhoevenweg

oppervlak

circa 226,90 ha

opdrachtgever

Gemeente Venlo

ontwerp

stedenbouwkundig plan 2005