01-svp-architectuur-stedenbouw-venray-winkelcentrum-brukske-werkgebied-winkelgebied-birdview
02-svp-architectuur-stedenbouw-venray-winkelcentrum-brukske-werkgebied-winkelgebied-birdview2
03-svp-architectuur-stedenbouw-venray-winkelcentrum-brukske-werkgebied-winkelgebied-straatbeeld-impressie
04-svp-architectuur-stedenbouw-venray-winkelcentrum-brukske-werkgebied-winkelgebied-plattegrond
05-svp-architectuur-stedenbouw-venray-winkelcentrum-brukske-werkgebied-winkelgebied-doorsnedes

Venray Winkelcentrum Brukske

Een nieuw buurtwinkelcentrum

In de zuidoosthoek van Venray liggen woonwijk en winkelcentrum Brukske. In het kader van de integrale vernieuwingsoperatie van de wijk heeft Synchroon aan SVP gevraagd om een visie te ontwikkelen voor een nieuw buurtwinkelcentrum, in de bestaande groene voorzieningenstroken in de wijk, en passend in de bestaande wegenstructuur. Het bestaande buurtwinkelcentrum voldoet niet meer aan de huidige maatstaven en biedt te weinig potentieel aan bezoekers.

Op basis van een ruimtelijke analyse en het gegeven programma van eisen heeft SVP verschillende ruimtelijke modellen onderzocht. Uitgangspunt daarbij is steeds geweest het winkelcentrum een markante plek aan de kop van de groenstrook te geven en een logische routing te creƫren tussen de parkeerterreinen en supermarkten. Ook is aandacht besteed aan de aansluiting van het winkelcentrum op de omliggende buurt.

Het voorkeursmodel gaat uit van een winkelstraat in noord-zuidrichting die het beginpunt vormt van een nieuwe centrale route door de gehele voorzieningenstrook. Aan deze route liggen ook andere functies zoals de moskee en de nieuwe brede school. Parkeerterreinen zijn zo langs deze route gesitueerd, dat alle functies hier gebruik van kunnen maken. De winkelstraat wordt opgespannen tussen de twee supermarkten zodat een echte looproute ontstaat langs de overige winkeltjes. Boven de winkels wordt gewoond in appartementen en rugzakwoningen met uitzicht op groene daktuinen.

opgave

nieuw buurtwinkelcentrum in de wijk Brukske

Venray, aan de Henri Dunantstraat

oppervlak

circa 1,6 ha

opdrachtgever

Synchroon

ontwerp

2008