01-svp-vianen-vijfheerenlanden-beeldkwaliteitplan-stedenbouw-herstructurering-straatbeeld1
02-svp-vianen-vijfheerenlanden-beeldkwaliteitplan-stedenbouw-herstructurering-straatbeeld2
03-svp-vianen-vijfheerenlanden-beeldkwaliteitplan-stedenbouw-herstructurering-plattegrond

Vianen Vijfheerenlanden

Beeldkwaliteit draagt bij aan facelift van flatwijk

Herstructurering van naoorlogse woonwijk

De wijk Vijfheerenlanden wordt geherstructureerd in twee fasen. SVP heeft in het verleden een stedenbouwkundige verkenning opgesteld voor de tweede fase van deze herstructurering waarin verschillende varianten zijn onderzocht variërend van sloop-nieuwbouw tot renovatie. Uiteindelijk is besloten om in de tweede fase het grootste deel van de galerijflats te renoveren met uitzondering van de middelste flat. Deze zal gesloopt worden en vervangen door twee nieuwe blokken om zo een goede verbinding te maken met de wijk en met het nieuwe ontmoetingsplein en de brede school in het hart van de wijk.

Samenhang en verschil

Lekstede heeft aan SVP gevraagd een beeldkwaliteitsplan op te stellen waarin enerzijds wordt ingegaan op de gewenste samenhang binnen het totale plangebied tussen de nieuwbouw en de te renoveren blokken. Anderzijds worden juist ook handvatten geboden om de individuele herkenbaarheid van de afzonderlijke flats te vergroten en meer aandacht te hebben voor de menselijke maat en schaal in het gebied. De wijk heeft nu een zeer monotone uitstraling en de renovatie biedt in dit opzicht kansen voor meer variatie en verschil.

Verbijzondering kopgevels, plinten en entrees

Het carré van flats vormt een duidelijk herkenbare eenheid. Tussen binnen- en buitenzijde van het carré zitten echter subtiele verschillen. De ‘harde’ buitenkant heeft een meer uniforme uitstraling met duidelijke kaders terwijl de ‘zachte’ binnenzijde juist een meer gevarieerde bebouwingstypologie kent. Dit kan worden versterkt in de architectonische uitwerking. Tegelijkertijd kan de oriëntatie op de omgeving verbeterd worden. Een aantal beeldbepalende kopgevels vraagt om een verbijzondering. De plinten kunnen een meer open karakter krijgen door doorzichten te maken. Door middel van nieuwe entrees die nadrukkelijk uit het hoofdvolume steken kan de individuele herkenbaarheid van de afzonderlijke flats worden versterkt.

opgave

beeldkwaliteitsplan ten behoeve van renovatie en nieuwbouw

locatie

Vianen, Vijfheerenlanden

opdrachtgever

Lekstede Wonen

ontwerp

2012