stammershoefstraat_locaties_LUFO
stammershoefstraat_locaties_SCHEMA-01
01-vianen-stammershoefstraat-vogelvlucht
03-vianen-stammershoefstraat-appartementengebouw-gevel
04-vianen-stammershoefstraat-appartementengebouw-gevel-nachtview
05-vianen-stammershoefstraat-grondgebonden-woningen

Vianen Stammershoefstraat

Een nieuw plan voor de buurt

De volgende stap naar de toekomst

De woningen aan de Stammershoefstraat waren aan vervanging toe. Daartoe is door SVP in overleg met bewoners en omwonenden een stedenbouwkundigplan met beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit plan geeft heldere kaders voor een nieuwe ontwikkeling aan. De essentie van de opgave was om de buurt een nieuw eigentijds elan te geven. Dat past binnen de traditie van de wederopbouw waar Nederland zo bekend om is geworden. Een traditie waarin bewoners en beleving van de woonomgeving centraal staan. Deze traditie hebben we vertaald naar een nieuwe hedendaagse manier van wonen met een bijpassende architectonisch uitstraling.

De ritmiek van de straat

De drie bouwblokken vormen één samenhangend architectonisch ensemble. Deze samenhang is gewenst, omdat de blokken een intermediair vormen tussen de bestaande wijk en de achterliggende wijk Blanckenborgh en daardoor een krachtig beeld moeten vormen. De bouwblokken bevatten een gevarieerd programma waarbij hoogte en kapvorm variëren. Aansluiting in hoogte vindt plaats door middel van gebouwde dakkapellen. Binnen de hogere appartementengebouwen varieert de horizontale belijning waardoor de gebouwen lager ogen en dus weer aansluiten op de goothoogte van de naastgelegen grondgebonden woningen.
De appartementengebouwen zelf zijn als één totaal volume ontworpen. Dit volume heeft een (hoge) kop en een (lagere) staart. Het lijnenspel dat de blokken met elkaar verbind biedt een mooi samenhangend straatbeeld waarin de grondgebonden woningen en appartementen ieder op hun eigen wijze onderscheidend zijn. Het lijnenspel sluit aan op de tweelaagse woningen met kap aan de overzijde van de straat. Het totaal levert een rustig, maar gevarieerd straatbeeld van de nieuwe Stammershoefstraat op.

Beproefde woonplattegronden

De buurt heeft een geschiedenis van arbeiderswoningen, maar nu is de kans ontstaan om de huurders, die ondertussen geen arbeiders meer zijn, een eigentijdse woning aan te bieden volgens de laatste standaards. Ruime woningen die geschikt zijn om mee te groeien met de veranderingen in de levensfase van bewoners. Er is een ruim aanbod van verschillende typologieën volgens het BasisWonen en HoogWonen concept van Trebbe waarop aanpassingen op maat gedaan zijn.

opgave

2 appartementengebouwen met 30 appartementen, 4 maisonettewoningen en 8 rijwoningen

opdrachtgever

Lekstede Wonen

hoofdaannemer

Trebbe West B.V.

ontwerp

2017