01-svp-vianen-toekomstvisie-stedenbouw-masterplan-gebiedvisie-binnenstedelijk-streetview
02-svp-vianen-toekomstvisie-stedenbouw-masterplan-gebiedvisie-binnenstedelijk-terras
04-svp-vianen-toekomstvisie-stedenbouw-masterplan-gebiedvisie-binnenstedelijk-sluiseiland
05-svp-vianen-toekomstvisie-stedenbouw-masterplan-gebiedvisie-binnenstedelijk-brug
06-svp-vianen-toekomstvisie-stedenbouw-masterplan-gebiedvisie-binnenstedelijk-havenkom
03-svp-vianen-toekomstvisie-stedenbouw-masterplan-gebiedvisie-binnenstedelijk-sportveld

Vianen Toekomstvisie

Toekomstdromen voor een vrijstad!

Dromen vanuit een integrale blik

Vianen is een prachtige en unieke gemeente waar de kansen voor het oprapen liggen. De gemeente heeft de afgelopen jaren verschillende integrale beleidsvisies geschreven waarin de ambities voor de toekomst zijn verwoord. De komende jaren wil de gemeente deze ambities om gaan zetten in concrete projecten. SVP heeft op basis van een reeks interviews de dromen voor de gemeente in beeld gebracht. Deze zijn vervolgens gevisualiseerd met als doel te verleiden en te inspireren. Daarbij is vanuit een integrale visie gekeken naar het verbinden van locaties, initiatieven en beleidsvoornemens. Er is gedroomd, maar zeker niet zonder realiteitszin!

Groen, water en historie in het hart van Nederland

De binnenstad is letterlijk en figuurlijk het hart van de gemeente Vianen. Een groot deel van de dromen speelt zich dan ook af in en rondom de binnenstad. Door duidelijke keuzes te maken kan Vianen haar identiteit versterken en zichzelf naar buiten toe op een andere manier presenteren. De Voorstraat bijvoorbeeld kan door meer ruimte te creĆ«ren voor ontmoeting met een andere inrichting echt de huiskamer van de gemeente worden. En de ontwikkellocatie Sluiseiland biedt niet alleen ruimte aan nieuwe woningen maar kan juist ingezet worden om toerisme en recreatie een extra impuls te geven. Het kasteelterrein laat de rijke historie van de gemeente zien. In het openluchttheater kan de geschiedenis echt tot leven komen….

Slimme combinaties van functies

Door functies te combineren, bijvoorbeeld sportaccommodaties met de nieuwbouw van een brede school en parkeervoorzieningen onder bestaande velden, kan ruimte bespaard worden waardoor het aantal sportvelden uitgebreid kan worden. Maar ook in de dorpen kan door op een slimme manier te kijken naar vernieuwing van de scholen en dorpshuizen een echte impuls aan het dorp worden gegeven. Zo kunnen in de hele gemeente projecten tot stand komen waar alle inwoners van Vianen van mee kunnen profiteren.

opgave

visualisatie van toekomstvisie

locatie

Vianen

opdrachtgever

Gemeente Vianen

ontwerp

2014