locatie_SCHEMA-01
locaties_LUFO
02-svp-vianen-vijfheerenlanden-architectuur-stedenbouw-prijsvraag-woningbouw-herstructurering-binnenstedelijk-appartementen-grondgebonden-straatbeeld
01-svp-vianen-vijfheerenlanden-architectuur-stedenbouw-prijsvraag-woningbouw-herstructurering-binnenstedelijk-appartementen-grondgebonden-plattegrond
03-svp-vianen-vijfheerenlanden-architectuur-stedenbouw-prijsvraag-woningbouw-herstructurering-binnenstedelijk-appartementen-grondgebonden-straatbeeld2
04-svp-vianen-vijfheerenlanden-architectuur-stedenbouw-prijsvraag-woningbouw-herstructurering-binnenstedelijk-appartementen-grondgebonden-straatbeeld3
05-svp-vianen-vijfheerenlanden-architectuur-stedenbouw-prijsvraag-woningbouw-herstructurering-binnenstedelijk-appartementen-grondgebonden-birdview
06-svp-vianen-vijfheerenlanden-architectuur-stedenbouw-prijsvraag-woningbouw-herstructurering-binnenstedelijk-appartementen-grondgebonden-straatbeeld4
07-svp-vianen-vijfheerenlanden-architectuur-stedenbouw-prijsvraag-woningbouw-herstructurering-binnenstedelijk-appartementen-grondgebonden-straatbeeld5
08-svp-vianen-vijfheerenlanden-architectuur-stedenbouw-prijsvraag-woningbouw-herstructurering-binnenstedelijk-appartementen-grondgebonden-straatbeeld6
09-svp-vianen-vijfheerenlanden-architectuur-stedenbouw-prijsvraag-woningbouw-herstructurering-binnenstedelijk-appartementen-grondgebonden-straatbeeld7

Vianen Vijfheerenlanden

Vernieuwing monotone jaren 60 wijk

Een rigide stedenbouwkundig concept

SVP heeft in opdracht van de gemeente en woningbouwvereniging LekstedeWonen een stedenbouwkundige studie verricht naar de herstructurering van Vijfheerenlanden, het centrale deel van de wijk De Hagen. Het hart van deze naoorlogse wijk kenmerkt zich door een zeer rigide structuur: een symmetrisch carré van hoogbouwflats. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de wijk door bestaande flats te renoveren en de koppen te voorzien van beeldbepalende elementen, maar ook door maatschappelijke voorzieningen zoals een brede school toe te voegen. Blijvend probleem is de grote hoeveelheid identieke woningen. Aan SVP is gevraagd te onderzoeken hoe door sloop-nieuwbouw van een deel van het stedenbouwkundige ensemble meer variatie aan woningen in het hart van de wijk kan ontstaan.

Het carré opent zich naar de wijk

Door één van de flats in het carré te slopen ontstaat de mogelijkheid een nieuwe verbinding te maken tussen de omliggende laagbouwwijken en de nieuwe brede school in het hart van het carré. Langs de nieuwe route zijn twee nieuwe woningblokken gesitueerd. Deze blokken maken zich los van het strakke symmetrische concept doordat ze net verschoven ten opzichte van  elkaar zijn gepositioneerd. Het ene blok staat nadrukkelijk langs de hoofdontsluitingsweg en markeert de toegang tot het carré. Het andere blok staat echt midden in het binnengebied en heeft aan weerszijde zicht op de groene binnengebieden waardoor de sociale controle vergroot wordt.

Grote variatie aan woningtypen

De twee nieuwe blokken bieden ruimte aan een grote hoeveelheid verschillende woningtypen. Naast begane grond woningen die bijzonder geschikt zijn voor minder valide senioren zijn appartementen van verschillende afmetingen in het zuidelijk blok opgenomen. In het noordelijke blok is boven de plintlaag ruimte voor maisonettes met mooie buitenruimtes, geschikt voor gezinnen met kinderen.

Een witte bonbon met bruine vulling

De Brede School in het hart van de wijk is door SVP ontworpen en in 2012 opgeleverd. Dit bruine bakstenengebouw was voor ons de basis waarop de aanvullende nieuwbouw architectonisch ontworpen is. De locatie laat zich lezen als ‘een bonbon van witte chocolade met een bruine vulling’. De nieuwe laagbouwblokken behoren samen met de school tot de bruine vulling en hebben een vriendelijke metselwerk uitstraling. De nieuw toe te voegen woontoren bevindt zich langs de buitenschil en heeft balkons van wit geperforeerd staal waardoorheen de bewoner nog zicht heeft op de horizon, terwijl het materiaal van een afstand homogeen lijkt. De toren voegt zich op subtiele wijze naar de bestaande flatgebouwen terwijl het zich ook nadrukkelijk daarvan onderscheidt.

opgave

onderzoek sloop-nieuwbouw van één flat binnen stedenbouwkundig ensemble

locatie

gebied tussen Willem van Duvenvoordestraat en Brugstraat, Vijfheerenlanden Vianen

opdrachtgever

Lekstede Wonen

ontwerp

2011 - 2012