01-svp-wageningen-brakelseweg-streetview
03-svp-wageningen-brakselseweg-gevel
02-svp-wageningen-brakelseweg-streetview2

Wageningen Brakelseweg

Renovatie van jaren ’60 buurt

Het ‘paleis’ van de bewoners

Renovatie van woningen vinden wij altijd een bijzondere opgave. We beginnen het ontwerpen niet met een leeg vel papier, maar met een wijk vol bewoners die er al jarenlang wonen. Ook in deze wijk in Wageningen, gebouwd in de jaren 60, hebben de bewoners in de loop van de tijd hun woning naar eigen wens verbouwd, ingericht en er hun eigen ‘paleis’ van gemaakt. Bij het verbeteren van de woonkwaliteit en de beeldkwaliteit vinden wij het daarom erg belangrijk dat de aankleding van het ‘paleis’ zoveel mogelijk in stand wordt gehouden en de overlast wordt beperkt.

Verbeteren van de beeldkwaliteit

Het buurtje typeert zich door de karakteristieke jaren ’60 architectuur waarin alle woonblokken een uniforme uitstraling hebben. Deze samenhang is de kracht van de buurt en blijft in zowel het beeldkwaliteitsplan – dat ook door SVP is opgesteld – als in ons architectonisch ontwerp het uitgangspunt. Per deelgebied zijn in het beeldkwaliteitsplan richtlijnen voor kleine variaties opgesteld, zodat afzonderlijke straten en zelfs individuele woningen meer identiteit kunnen krijgen.

Verbeteren van de woonkwaliteit

Door de renovatie zal het binnenklimaat aanzienlijk beter worden. De goed geïsoleerde nieuwe schil zorgt straks voor een prettige constante temperatuur. De belangrijkste architectonische aanpassing is het vergroten van de badkamer door het naar buiten plaatsen van de gevel. Deze bescheiden vergroting van 3,3 m naar 4,5 m levert een véél beter bruikbare badkamer op, waarin ook een tweede toilet een plek kan krijgen.

opgave 

renovatie jaren '60 woningen; beeldkwaliteitsplan en architectonisch ontwerp

locatie

Wageningen, Brakelseweg en omgeving

opdrachtgever

De Woningstichting en Plegt-Vos

ontwerp

2014