02-svp-onderwijs-basisschool-wageningen-ireneschool-vizualisatie
01-svp-onderwijs-basisschool-wageningen-ireneschool-vogelvlucht
04-svp-onderwijs-basisschool-wageningen-ireneschool-interieur
03-svp-onderwijs-basisschool-wageningen-ireneschool-interieur
05-svp-onderwijs-basisschool-wageningen-ireneschool-garderobes

Wageningen De Bijenkorf

6- klassige basisschool in Wageningen

School en buurthuis als hart van de wijk

Op de plek van een vrij gekomen schoollocatie wordt De Bijenkorf gerealiseerd. Samen met het naastgelegen buurtcentrum vormen ze het hart van de wijk. Ook in architectuurstijl vormen ze een ensemble waardoor ze zich onderscheiden in een omgeving waarin zowel de jaren 20 als 60 herkenbaar zijn. Tijdens het ontwerpproces is diverse malen met de buurtbewoners gecommuniceerd zodat ook hun wensen meegenomen konden worden.

Gebouw afgestemd op nieuwe onderwijsvisie

Alvorens na te denken over een nieuw gebouw heeft de school zijn visie op onderwijs opnieuw geformuleerd. Gekozen is voor de principes van TOM onderwijs waarbij de behoeften van het kind leidend zijn. Onderwijsactiviteiten starten in de basisgroepsruimtes, van daaruit kunnen kinderen aan de slag op het speel-leerplein. In de bovenbouw is een groepsruimte gereserveerd voor individueel onderwijs waar de kinderen geconcentreerd kunnen leren. Voor de bovenbouw functioneert de aula als leerplein. Het schoolteam is actief betrokken geweest bij de tot stand koming van de plannen. Kleuren en materialen zijn samen met het team uitgezocht bij SVP op bureau in het materialenatelier. De school heeft natuur hoog in het vaandel staan daarom is gekozen voor natuurlijke materialen en kleuren.

Een duurzaam gebouw geschikt voor de toekomst  

Ook duurzaamheid was een belangrijk speerpunt. Er is een goed geïsoleerd gebouw ontworpen met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu. Energiegebruik en een gezond binnenklimaat kunnen soms tegenstrijdig zijn, want ventilatie is noodzakelijk, maar kost ook energie. In het bouwteam is samen met de opdrachtgever hiervoor een goede balans gevonden. Het gebouw voldoet (grotendeels) aan Frisse Scholen klasse B.

opgave

ontwerp van een 6- klassige basisschool

locatie

Buurtseweg in Wageningen

bruto oppervlak

805 m²

ontwerp

2017

schoolbestuur

Stichting voor Christelijk onderwijs Trivium

opdrachtgever

De Woningstichting

hoofdaannemer

Klaassengroep