07-svp-wageningen-tuindorp-herstructurering-stedenbouw-woningbouw-openbareruimte-cocreatie-participatie-streetview
09-svp-wageningen-tuindorp-herstructurering-stedenbouw-woningbouw-openbareruimte-cocreatie-participatie-straatbeeld2
08-svp-wageningen-tuindorp-herstructurering-stedenbouw-woningbouw-openbareruimte-cocreatie-participatie-plattegrond
06-svp-wageningen-tuindorp-herstructurering-stedenbouw-woningbouw-openbareruimte-cocreatie-participatie-schets3
03-svp-wageningen-tuindorp-herstructurering-stedenbouw-woningbouw-openbareruimte-cocreatie-participatie-schets
04-svp-wageningen-tuindorp-herstructurering-stedenbouw-woningbouw-openbareruimte-cocreatie-participatie-schets2
01-svp-wageningen-tuindorp-herstructurering-stedenbouw-woningbouw-openbareruimte-cocreatie-participatie-workshop
02-svp-wageningen-tuindorp-herstructurering-stedenbouw-woningbouw-openbareruimte-cocreatie-participatie-buurt
05-svp-wageningen-tuindorp-herstructurering-stedenbouw-woningbouw-openbareruimte-cocreatie-participatie-buurtbeeld

Wageningen Herstructurering tuindorp

Integraal ontwerp nieuw Tuindorp

Reconstructie van een tuindorp

Corporatie De Woningstichting in Wageningen heeft het besluit genomen om de buurt Patrimonium te slopen. De arbeidersbuurt uit de jaren 20 van de vorige eeuw heeft karakter door de kleinschalige hofjesstructuur. Met twee-onder-een-kapwoningen, de grote tuinen en de typische woonerfinrichting. SVP is samen met Haver Droeze gevraagd om een integraal plan te maken voor de stedenbouw, de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte.

Bewoners hebben belangrijke rol in proces

De Woningstichting heeft vanaf het begin de bewoners intensief betrokken bij het proces. De bewoners participeren in de projectgroep en de wijk wordt op meerdere momenten betrokken bij de planvorming. Tijdens een schouw bij ‘Kijk op de wijk’ hebben bewoners aangegeven wat ze belangrijke kwaliteiten van de wijk vinden. Op een workshopdag hebben bewoners actief meegedacht en hun mening gegeven over tal van onderwerpen. Onderwerpen als de nieuwe stedenbouwkundige structuur en de parkeeroplossingen, de woningplattegronden, de architectuur van de woningen, de inrichting van de openbare ruimte en het Witmondplein in het bijzonder. Ook de kinderen zijn door middel van een speurtocht en het maken van knutselwerken betrokken.

Integrale visie op stedenbouw, architectuur en openbare ruimte

De essentie van een tuindorp is dat stedenbouw, architectuur en de inrichting van de openbare ruimte in samenhang met elkaar zijn ontworpen. Wij hebben een nieuw plan voor de wijk gemaakt waarin de bestaande kwaliteiten van de wijk behouden zijn. Maar ook een aantal belangrijke veranderingen zijn meegenomen. Er is meer ruimte gecreeërd voor parkeren, de ensemble structuur is uitgebreid en versterkt en de menging van hoge- en lage woningen zorgt voor meer samenhang in de wijk. Er kan straks voor- en achter gewoond worden, maar er is ook ruimte voor nul-treden woningen. De karakteristieke architectuur van de twee-kappers met gekeimde gevels en bijzondere kopgevels komt terug in de nieuwbouw, evenals de poortjes, dakoverstekken en de grote ramen aan de voorzijde van de woningen. Voor de openbare ruimte geldt dat er meer structuur is aangebracht zonder de woonerfstructuur te verliezen.

opgave

stedenbouwkundigplan, inrichtingsplan en beeldkwaliteitplan voor herstructureringsopgave bestaand tuindorp

locatie

Wageningen, tuindorp Patrimonium

opdrachtgever

De Woningstichting

in samenwerking met

Haver Droeze

ontwerp

2013