01-svp-wageningen-pieter-pauwlocatie-stedenbouw-dorps-groen-wonen-maquette1
03-svp-wageningen-pieter-pauwlocatie-stedenbouw-dorps-groen-wonen-maquette3
02-svp-wageningen-pieter-pauwlocatie-stedenbouw-dorps-groen-wonen-maquette2
04-svp-wageningen-pieter-pauwlocatie-stedenbouw-dorps-groen-wonen-maquette4
05-svp-wageningen-pieter-pauwlocatie-stedenbouw-dorps-groen-wonen-plattegrond

Wageningen Pieter Pauwlocatie

Landschappelijk wonen in het bos

Gebruik maken van reliëf

De voormalige ziekenhuislocatie Pieter Pauw in Wageningen is een bijzondere, haast on-Nederlandse locatie. Het gebied ligt op een boshelling, in de ecologische hoofdstructuur met een hoogteverschil van bijna 4 meter. Door het gebied op een bijzondere manier te verkavelen is het bos en het reliëf overal voelbaar en zichtbaar gemaakt, zowel vanuit de woning als vanuit de openbare ruimte. Het reliëf is beperkt aangepast zodat een drietal plateaus ontstaan met verschillende woningtypen. De verharding in het gebied is tot een minimum beperkt. Tussen de straatjes zijn woningen in korte rijtjes juist dwars op de helling geplaatst, losjes gegroepeerd rond een gemeenschappelijke open plek in het bos. Hierdoor kan het hoogteverschil op een ontspannen manier worden opgelost, terwijl de open plek lucht en licht in het bos brengt. Bewoners parkeren onder hun woning, waarbij slim gebruik wordt gemaakt van het hoogteverschil.

Bijzondere woningtypen

Voor dit bijzondere stedenbouwkundige plan zijn specifieke woningtypen ontwikkeld. De woningplattegronden zijn maximaal op het bos georiënteerd en iedere woning heeft naast een (gebouwde) buitenruimte ook een dakterras. Langs de randen van het plangebied liggen de grotere boskavels, waarvoor een woningtype is ontwikkeld dat met een zijtuin een goede bezonning heeft en tegelijkertijd zicht blijft bieden op het bos achter de woningen.

opgave

herontwikkeling van een ziekenhuislocatie op een boshelling

locatie

Wageningen, Ritzema Bosweg

oppervlak

6,5 ha

opdrachtgever

RDS Vastgoedontwikkeling

ontwerp

2010