01-svp-wormer-zaandriehoek-stedenbouw-binnenstedelijk-gebiedsvisie-masterplan-straatbeeld
02-svp-wormer-zaandriehoek-stedenbouw-binnenstedelijk-gebiedsvisie-masterplan-straatbeeld2
04-svp-wormer-zaandriehoek-stedenbouw-binnenstedelijk-gebiedsvisie-masterplan-vogelvlucht
05-svp-wormer-zaandriehoek-stedenbouw-binnenstedelijk-gebiedsvisie-masterplan-plattegrond2
03-svp-wormer-zaandriehoek-stedenbouw-binnenstedelijk-gebiedsvisie-masterplan-plattegrond

Wormer Zaandriehoek

Oud en nieuw aan de Zaan

Contrasterende sferen

De Zaanbocht in Wormer is bezig aan een transformatie van industriegebied naar een gemengd gebied. De Zaandriehoek is de volgende stap in die ontwikkeling, waarbij niet alleen de Zaan met haar oude pakhuizen, maar ook het rommelige gebied daarachter als woonlocatie op de kaart gezet moet worden. SVP maakt een plan met twee contrasterende, maar typisch Zaanse sferen: de Zaan met zijn industriële pakhuizen en de landelijke, informele sfeer van het dorp Wormer daarachter. Bij de oude boerderij aan de Zaan versmelten beide sferen, waarmee enerzijds het contrast tussen de gestapelde en de grondgebonden woningen wordt verzacht, en anderzijds de boerderij een beeldbepalende plek in het plan krijgt.

Nieuwe en oude pakhuizen en Zaanse huisjes

De lege plek langs de Zaan vullen we met grote volumes die in maat en schaal refereren aan de pakhuizen elders langs de Zaan. Samen met de bestaande, monumentale pakhuizen ontstaat er een aaneengesloten, gevarieerde bebouwingswand langs de Zaan. Voor het middengebied stellen we grondgebonden woningen voor die in typologie en schaal verwijzen naar de lintbebouwing van Wormer. De strokenverkaveling zorgt voor een informele sfeer, waarbij voor- en achterkanten elkaar afwisselen. Af en toe maken de stroken plaats voor groene (speel)plekken. De straatjes zijn smal, parkeren gebeurt op eigen erf en langs de randen van het plangebied. Zo ontwikkelt zich een compacte maar dorpse ‘enclave’ in de luwte van de Zaan.

opgave

inbreiding op voormalig industrieterrein langs de Zaan

locatie

Wormer, tussen de Veerdijk, het Merckenrif en de Bruynvisweg

bruto oppervlak

circa 4,5 ha

opdrachtgever

Woningbouwverenigingen Eigen Haard en Timpaan

ontwerp

2011