03-svp-architectuur-stedenbouw-zaltbommel-wildeman-openbare-ruimte-industrieterrein-winkelgebied-werkgebied-straatbeeld
04-svp-architectuur-stedenbouw-zaltbommel-wildeman-openbare-ruimte-industrieterrein-winkelgebied-werkgebied-straatbeeld2
05-svp-architectuur-stedenbouw-zaltbommel-wildeman-openbare-ruimte-industrieterrein-winkelgebied-werkgebied-straatbeeld3
02-svp-architectuur-stedenbouw-zaltbommel-wildeman-openbare-ruimte-industrieterrein-winkelgebied-werkgebied-plattegrond2
01-svp-architectuur-stedenbouw-zaltbommel-wildeman-openbare-ruimte-industrieterrein-winkelgebied-werkgebied-plattegrond

Zaltbommel De Wildeman

Uitbreiding van bestaand bedrijventerrein

Voor de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein de Wildeman is in het verleden een concept ontwikkeld uitgaande van de metafoor ‘vestingstad’. Dit concept bleek financieel niet haalbaar. Aan SVP is gevraagd een nieuw stedenbouwkundig plan te ontwikkelen waarin de goede elementen uit het oude plan worden meegenomen en een zekere mate van flexibiliteit en duurzaamheid een belangrijke rol spelen.

De stedenbouwkundige karakteristieken van de vestingstad zijn voor een bedrijventerrein zeer relevant: de vesting is afsluitbaar, heeft een beperkt aantal entrees en presenteert zich naar buiten toe als één geheel. Voortbouwend op deze metafoor is voor de Wildeman een concept ontwikkeld met zogenaamde bedrijvenhoven. Deze zijn gesloten naar buiten toe, open naar binnen en worden beschermd door een brede poort. De buitenzijde is gesloten doordat bedrijven met de achtergevel in de erfgrens staan. Deze dichte gevels kunnen als monumentale wanden met industriële materialen eenvoudig maar strak worden vormgegeven. Door de bedrijven te schakelen wordt efficiënt met ruimte omgegaan en worden rommelige achterkanten voorkomen.

Het stedenbouwkundige plan voor de Wildeman biedt ruimte aan een zestal hoven, ingebed in het groen. Tussen de hoven ligt één centrale ontsluitingsweg die alle hoven ontsluit. De driehoekige vorm van het gebied geeft aanleiding tot het verbijzonderen van de hoekpunten die het gebied markeren. Doordat de hoven met groen en water zijn omringd, ontstaan groene verbindingen met de bestaande omgeving.

opgave

uitbreiding van een bestaand bedrijventerrein

locatie

Zaltbommel, driehoekig plangebied tussen Van Heemstraweg-Oost, N322 en spoorlijn. Locatie is deels bestaand bedrijventerrein, deels landbouwgebied.

oppervlak

122 ha

opdrachtgever

Gemeente Zaltbommel

ontwerp

stedenbouwkundig plan 2003