01-svp-architectuur-stedenbouw-winkel-appartementen-winkelgebied-werkgebied-woningbouw-straatbeeld1
06-svp-architectuur-stedenbouw-winkel-appartementen-winkelgebied-werkgebied-woningbouw-straatbeeld6
04-svp-architectuur-stedenbouw-winkel-appartementen-winkelgebied-werkgebied-woningbouw-straatbeeld4
03-svp-architectuur-stedenbouw-winkel-appartementen-winkelgebied-werkgebied-woningbouw-straatbeeld3
02-svp-architectuur-stedenbouw-winkel-appartementen-winkelgebied-werkgebied-woningbouw-straatbeeld2

Zevenbergen Winkels en Appartementen

Drie nieuwe straatwanden in monumentaal centrum

Aanleiding voor de herbezinning op een deel van het centrum is het verdwijnen van het gemeentehuis. De opgave betreft het onderbrengen van een supermarkt en winkels inclusief parkeergarage en aanvullende woningbouw. Om dit allemaal te realiseren op deze gevoelige binnenstedelijke locatie is één bouwblok ontworpen dat het gehele kavel vult. Er ontstaan zo drie nieuwe straatwanden in het monumentale centrum.

De winkels en met name de supermarkt zijn gericht op de hoofdwinkelstraat zodat de winkelroute logisch doorloopt en er zelfs een visuele relatie is. Onder de winkels bevindt zich een parkeerkelder. Een hellingbaan loopt omhoog naar het parkeerdek dat omsloten wordt door de appartementen die daarvan gebruik maken.

Aan de andere zijde van het blok, de derde straatwand, zijn de werkunits geplaatst. Gekozen is voor een robuuste architectuur met bakstenen en een aantal architectonische accenten. De geledingen op de onderste laag en de “gaten” in de gevel op de verdieping geven het gebouw een levendige uitstraling. De toren op de hoek vormt een herkenbare markering vanaf de hoofdwinkelroute. Qua schaal en maatvoering voegt het gebouw zich in de omgeving. Met het realiseren van het plan ontstaat er een geheel nieuw stukje stad dat naadloos aansluit bij de rest van het centrum van Zevenbergen.

opgave

parkeergarage, werkunits, winkels en 29 appartementen

locatie

Zevenbergen, voormalig terrein gemeentehuis

bruto oppervlak

3.000 m2 waarvan 2.100 m2 winkels

bouwkosten

€ 6.000.000,00

opdrachtgever

Johan Matser Projectontwikkeling Hilversum

hoofdaannemer

Bouwbedrijf Hazenberg BV Vught

ontwerp

2000

oplevering

2004