zilverakkers_locatie_LUFO
zilverakkers_locatie_SCHEMA-01-01
svp architectuur stedenbouw veldhoven zilverackers wonen
svp architectuur stedenbouw veldhoven zilverackers wonen
svp architectuur stedenbouw veldhoven zilverackers wonen
svp architectuur stedenbouw veldhoven zilverackers wonen
svp architectuur stedenbouw veldhoven zilverackers wonen
svp architectuur stedenbouw veldhoven zilverackers wonen

Zilverackers Veldhoven

Duurzaam Brabants Kransakkerdorp

Verrijzen van zilverackers

De komende jaren verrijzen ten westen van Veldhoven woningen in het gebied Zilverackers. Het scenario ‘Onthaast wonen’ waarbij Huysackers als typisch Brabants krans­akkerdorp wordt ontwikkeld met een krans van kleinere gehuchten er omheen heeft als basis gediend voor voorliggende Ontwikkel­visie voor Zilverackers. Het centrale dorp Huysackers, ook een plan van SVP, wordt momenteel gerealiseerd.

Typische Brabantsche gezelligheid

Na een strategische verkenning met verschillende scenario’s ligt er een echt SVP ontwerp, weg van de gebaande paden. Een strategische visie met als motto ‘Vastleggen wat nodig is, loslaten wat kan en ruimte bieden voor initiatief’. Een strategie die uitgaat van meer flexibiliteit, die meer verschillende leefstijlen aanspreek en die inspeelt op trends en ontwikkelingen. De nieuwe ontwikkelstrategie kent een vijftal kernwaarden: DNA van de plek, groen tot de voordeur, gemeenschapszin en verbinden, anders omgaan met mobiliteit en duurzaamheid en circulair ontwikkelen. Met respect voor het bestaande landschap ontstaat een duurzaam kransakkerdorp waar je die echte Brabantse gezelligheid voelt. Kenmerkend voor het wonen in Zilverackers is een dorps karakter met overwegend grondgebonden woningen. De openbare ruimte in de gehuchten wordt minimaal gehouden waardoor het contrast met het landschap groot is.

Verschillende sferen in gehuchten

De bestaande landschappelijke kwaliteiten en variatie van het gebied vormen het vertrekpunt en zijn vastgelegd in een flexibel raamwerk. Hierin zijn ook aantrekkelijke verbindingen naar de stad en het landschap verankerd. De verschillende kwaliteiten (bos, akker, natuur/grasland) worden ingezet om ieder gehucht een eigen karakter te geven. De gehuchten kunnen zo, ieder op een eigen wijze, gefaseerd ontwikkeld worden. Per gehucht zijn ruimtelijke, programmatische en financiële spelregels opgesteld en is een eigen accent gelegd qua ontwikkelstrategie, korrel/omvang van ontwikkeling en de ruimte voor projectmatig, collectief of particulier opdrachtgeverschap. Hiermee is een gevarieerde uitwerking van de gehuchten gegarandeerd.