locatie_LUFO
locatie_SCHEMA-01
svp_architectuur_stedenbouw_zuid_oost_beemster_nieuwe_tuinderij_wonen_woningen_groen15
svp_architectuur_stedenbouw_zuid_oost_beemster_nieuwe_tuinderij_wonen_woningen_groen16
svp_architectuur_stedenbouw_zuid_oost_beemster_nieuwe_tuinderij_wonen_woningen_groen18
svp_architectuur_stedenbouw_zuid_oost_beemster_nieuwe_tuinderij_wonen_woningen_groen12
svp_architectuur_stedenbouw_zuid_oost_beemster_nieuwe_tuinderij_wonen_woningen_groen13
svp_architectuur_stedenbouw_zuid_oost_beemster_nieuwe_tuinderij_wonen_woningen_groen14
svp_architectuur_stedenbouw_zuid_oost_beemster_nieuwe_tuinderij_wonen_woningen_groen01
svp_architectuur_stedenbouw_zuid_oost_beemster_nieuwe_tuinderij_wonen_woningen_groen02
svp_architectuur_stedenbouw_zuid_oost_beemster_nieuwe_tuinderij_wonen_woningen_groen03
svp_architectuur_stedenbouw_zuid_oost_beemster_nieuwe_tuinderij_wonen_woningen_groen04
svp_architectuur_stedenbouw_zuid_oost_beemster_nieuwe_tuinderij_wonen_woningen_groen05
svp_architectuur_stedenbouw_zuid_oost_beemster_nieuwe_tuinderij_wonen_woningen_groen06
svp_architectuur_stedenbouw_zuid_oost_beemster_nieuwe_tuinderij_wonen_woningen_groen07
svp_architectuur_stedenbouw_zuid_oost_beemster_nieuwe_tuinderij_wonen_woningen_groen08
svp_architectuur_stedenbouw_zuid_oost_beemster_nieuwe_tuinderij_wonen_woningen_groen09
svp_architectuur_stedenbouw_zuid_oost_beemster_nieuwe_tuinderij_wonen_woningen_groen10
svp_architectuur_stedenbouw_zuid_oost_beemster_nieuwe_tuinderij_wonen_woningen_groen11

Zuidoostbeemster De Nieuwe Tuinderij

Wonen tussen de sloten

Ruimte voor het dorp

De Nieuwe Tuinderij wordt een prachtige nieuwe wijk in Zuidoostbeemster: nieuwbouw tussen historische linten en kaarsrechte sloten. Hier woon je in alle rust en ruimte van het Hollandse polderlandschap. Ideaal voor iedereen die landelijk wil wonen maar wel vlakbij alle reuring van stadse voorzieningen. Om te zorgen dat Zuidoostbeemster als dorp in de polder herkenbaar blijft, is De Nieuwe Tuinderij met de bebouwing op enige afstand van de ringdijk gehouden. In deze groene buffer wordt een park aangelegd met plek voor natuurspelen, bewegen, en waterberging. De nieuwe wijk krijgt circa 500 woningen.

 

wonen tussen linten en sloten

De Beemster is UNESCO werelderfgoed. Deze status dankt zij aan de ruim 400 jaar oude verkavelingsstructuur. De droogmakerij is destijds ontgonnen, met zijn op het ideale vierkant gebaseerde grid van wegen en sloten. De hoofdopzet van het stedenbouwkundig plan van De Nieuwe Tuinderij is dan ook zorgvuldig afgestemd op dit historische polderraster. In noord-zuidrichting vormen de bestaande sloten openbare groen-blauwe routes in de wijk die het groen tot aan de voordeur van de woningen brengen. Haaks daarop vormt het Middenpad de ruggengraat van De Nieuwe Tuinderij, dat  als nieuwe polderweg is ingepast en afgestemd op de historische bebouwingslinten in de omgeving. Een groot aantal prachtige, volwassen bomen zijn nauwkeurig ingepast en vormen een bomenlint dwars door de buurten. Aangevuld met een groot aantal groene plekken of hofjes, waaromheen de woningen zijn gegroepeerd, drukt het groen een belangrijke stempel op de identiteit van de wijk.

 

Samenhang en diversiteit

Het nieuwe lint en de buurten zijn in hun verschijningsvorm afgestemd op de omgeving. Net zoals de bestaande buurten uit de jaren 50 en 60 kennen de buurten in De Nieuwe Tuinderij een dorpse mix van woningtypes met een sterk samenhangende beeldkwaliteit. De architectuur is daarom in verschillende workshops samen met de architecten ontwikkeld. De historische linten kennen juist een grote diversiteit. Elke woning is hier anders. Tegelijkertijd is het straatbeeld samenhangend dankzij een strakke rooilijn en gelijkvormige volumes van één laag met steile kap haaks op de weg. Langs het Middenpad zijn vrije kavels uitgegeven om ook hier een grote diversiteit te bewerkstelligen. De bouwregels en kwaliteitseisen, verbeeld in een individueel kavelpaspoort, zorgen voor samenhang. Zo wordt het Middenpad als nieuw lint op een passende wijze opgenomen in de bestaande structuur van Zuidoostbeemster.