03-svp-zwolle-gasthuisdijk-stedenbouw-winkelgebied-werkgebied-birdview
01-svp-zwolle-gasthuisdijk-stedenbouw-winkelgebied-werkgebied-plattegrond1
02-svp-zwolle-gasthuisdijk-stedenbouw-winkelgebied-werkgebied-plattegrond2
04-svp-zwolle-gasthuisdijk-stedenbouw-winkelgebied-werkgebied-plattegrond3

Zwolle Gasthuisdijk

Flexibel raamwerk voor wonen en werken

Nieuwe functie voor industriegebied

De locatie Gasthuisdijk ligt aan het Zwarte Water en is het oudste deel van het bedrijventerrein Voorst. Vanouds is hier een houthandel gevestigd, die nu onderdeel is van het Stiho-concern. De Balkenkolk verwijst nog naar het vervoer van stammen via het water. Sinds in de jaren 60 het Zwolle-IJsselkanaal werd gegraven ligt de locatie als buitendijkse landtong tussen twee brede waterwegen. Voor zowel het al bebouwde als het landschappelijke deel van de locatie is een stedenbouwkundig plan gemaakt, waarbij de huidige bedrijfsbebouwing is ingepast en noordelijk daarvan nieuwe bouwblokken zijn geprojecteerd. Langs het Zwarte Water is een lager gelegen groenzone voorgesteld die mede dient als watercompensatie voor het bouwen langs de rivier. Op deze lage oevers zijn kleinere bouwvolumes gesitueerd voor kantoorachtige of bijzondere bedrijfsbebouwing.

Flexibel raamwerk voor transformatie

Het stedenbouwkundig plan is zo opgezet dat ook op de plek van de Stiho-vestiging in de toekomst andere bedrijfsbebouwing kan worden gerealiseerd. Tegelijkertijd is bij de maatvoering van bouwblokken en ruimtelijke profielen al rekening gehouden met een geleidelijke transformatie tot gemengd stedelijk gebied, waarin plaats is voor zowel werken, wonen als voorzieningen. Zo kan deze kaap in het Zwarte Water uitgroeien tot een compact bebouwd schiereiland, een aanvulling op de vlakbij gelegen historische binnenstad van Zwolle.

opgave

transformatie van een houtopslag en zagerij tot compact bedrijventerrein en op termijn woonbuurt

locatie

aan de aansluiting van het Zwolle-IJsselkanaal op het Zwarte Water

oppervlak

10 ha

opdrachtgever

Stiho Groep, Nieuwegein

ontwerp

2009-2010