Veerallee_locatie_LUFO
Zwolle Veerallee
SVP_architectuur_stedenbouw_amersfoort_zwolle_veerallee_vera_lynn07
SVP_architectuur_stedenbouw_amersfoort_zwolle_veerallee_vera_lynn08
SVP_architectuur_stedenbouw_amersfoort_zwolle_veerallee_vera_lynn05
SVP_architectuur_stedenbouw_amersfoort_zwolle_veerallee_vera_lynn06
SVP_architectuur_stedenbouw_amersfoort_zwolle_veerallee_vera_lynn01
SVP_architectuur_stedenbouw_amersfoort_zwolle_veerallee_vera_lynn02
SVP_architectuur_stedenbouw_amersfoort_zwolle_veerallee_vera_lynn10
SVP_architectuur_stedenbouw_amersfoort_zwolle_veerallee_vera_lynn04

Zwolle Veerallee

we’ll meet again

Vera lynn

Op een cruciale locatie in Zwolle is een nieuw gebouw ontworpen door SVP. Stadsblok ‘Vera Lynn’ ligt aan de Veerallee en verwijst met een knipoog naar de Amerikaanse zangeres die bekend werd met het lied “We’ll meet again” in de Tweede Wereldoorlog. Vera Lynn is een eerste kennismaking met Zwolle voor de fietsers vanuit Kampen, met de auto vanaf de A28 en voor de treinreiziger uit het westen. Het blok is daarom uitgewerkt als een bijzonder gebouw en daarmee een ‘belofte‘ voor de Nieuwe Spoorzone.

ontwerpPrincipes

Omdat de locatie zo bepalend is moest het nieuwe gebouw een echt herkenbare knooppunt in Zwolle worden, met een gemengd programma en een mix aan verschillende woningtypes voor  de  Zwolse stedeling. Het nieuwe stadsblok, met appartementen, werkplekken en ruimte voor initiatief zoueen 18-uurs dynamiek krijgen zodat het een echte community kon worden. Met onder andere de groene buitenruimtes en zelfs daktuinen staat duurzaamheid en groen hoog op de agenda..

Buitenruimtes en een dynamische plint

Het gebouw heeft een sculpturale kwaliteit en vouwt zich als het ware om twee groene binnenruimtes. Bij de knik in de Kamperweg ontstaat zo een plek voor de entree van de school, een groene steppingstone in de straat met daarachter een collectieve tuin waar bewoners elkaar ontmoeten.
Het complex heeft een dynamische buitenzijde met een levendige plint met woonwerkwoningen en studio’s, een werkcafé en misschien wel een sportschool op de hoek van de Veerallee en het spoor. Door de combinatie met de school wordt het gebied een kennisplek in de Spoorzone met ruimte voor leren werken, en ontmoeten.