Samenwerken met omwonende en toekomstige bewoners voor de gebiedsonwikkeling Crailo

De kracht van SVP ligt in samenwerken, niet alleen met opdrachtgevers, maar juist ook met omwonende of toekomstige bewoners. In Crailo wordt bij de gebiedsontwikkeling deze typische SVP aanpak toegepast. Vijfhonderd bezoekers namen afgelopen zaterdag een kijkje tijdens de Open Crailodag. Zij lieten zich informeren over het ontwerpproces, de manier waarop duurzaamheid vorm krijgt in de plannen en bekeken het terrein van de voormalige Palmkazerne tijdens een rondleiding. De Open Crailodag wordt in de loop van dit jaar verschillende keren georganiseerd. Op basis van het ambitiedocument, de duurzaamheidswaarden en gesprekken met belanghebbenden en belangstellenden, werken de ontwerpers aan een een stedenbouwkundig- en landschapsplan voor Crailo.

Omwonenden wilden graag weten hoe het staat met de plannen in hun ‘achtertuin’. Bewoners uit de omliggende gemeenten informeerden naar het behoud van natuur en de manier waarop duurzaamheid een plek krijgt bij het ontwerp. Velen wilden meer informatie over de mogelijkheid om in Crailo te wonen of te werken. En er waren heel veel mensen die erg benieuwd zijn hoe het circa 45 hectare grote terrein dat normaal gesproken afgesloten is er eigenlijk uit ziet. Zij kregen met kenners van het gebied een rondleiding op het voormalig kazerneterrein.

In de afgelopen maanden hebben omwonenden, leden van de ateliergroep en deelnemers aan de duurzaamheidssessies de ontwerpers voorzien van veel wensen en ideeën. In de komende maanden ontwikkelt Team C, bestaande uit SVP, Arcadis, OKRA en Bureau voor Gebiedscommunicatie, verschillende scenario’s voor een ontwerp.