School- en leerplein op het dak

Sommige van onze ontwerpen worden helaas niet uitgevoerd. Deze tender hebben we niet gewonnen maar we hopen dat het ontwerp inspireert tot andere nieuwe gebouwen.

Stedenbouwkundig stellen wij twee gebouwen voor die op de verdieping verbonden worden, want de locatie van Berlijnplein in Utrecht betreft twee kavels terwijl het programma een grote samenhang vraagt. Hierdoor ontstaat op de verdiepingen een maximaal oppervlak voor het onderwijs en de sport.

Sport en school zijn in het ontwerp voor het Berlijnplein nauw verweven. Omdat er op de kavels geen ruimte is voor een schoolplein, is een groot deel van het dak ingericht als buitenruimte. Hier kunnen leerlingen, maar ook de leerkrachten, in de zon lunchen, sporten en studeren. Het sportveld is omgeven door een ondiepe vijver. Deze vijver fungeert als  een warmtebuffer door natuurlijke verdamping voor de zalen die eronder liggen.
Het totale gebouw is afgedekt met een sciencedak: een ruimtelijk framewerk met zonnepanelen. Het opengewerkte deel bevindt zich boven het dakterras en biedt mogelijk tot het maken van meer besloten schaduwplekken. Het duurzame dak is vanaf het dakterras zichtbaar voor de leerlingen en draagt zo bij aan het besef over een duurzame leefomgeving.

Bekijk en lees hier meer over Berlijnplein. Dit ontwerp is in samenwerking met CROSS architecture tot stand gekomen.