School en woningen als entree van wijk

SVP is door de gemeente Dordrecht gevraagd om een architectonische verkenning uit te voeren naar de invulling van de Kompas-locatie in Dordecht met een gemengd programma van een school gecombineerd met een fors appartementen programma. Hoewel de locatie nu de hoofdentree tot de wijk vormt, heeft het terrein geen open en gastvrij karakter. Wij zien kansen om het Kompas tot een uitnodigende entree te maken met een nieuwe eye-catcher die de entree van de wijk markeert. In meerdere scenario’s is onderzocht op welke wijze dat zou kunnen. De visuals vinden wij heel overtuigend, jullie ook?

Op de afbeelding: een mogelijk toekomstbeeld.