Start bouw woningen in Vianen

Op 26 oktober is de start bouw gevierd van 12 (maisonnette)woningen en 30 appartementen aan de Stammershoefstraat in Vianen. Naast de vele professionals waren er ook terugkerende bewoners en veel omwonenden. Met name de bewoners en omwonenden zijn in het voortraject betrokken geweest bij de planontwikkeling en zijn nu natuurlijk reuze nieuwsgierig naar het resultaat! SVP heeft de stedenbouwkundig inpassing en randvoorwaarden bepaald in opdracht van LEKSTEDEwonen en heeft architectonische uitwerking gedaan in opdracht van Trebbe.