Stationsknopen | Woerden uit de knoop

In de nabijheid van het stationsgebied van Woerden spelen verschillende ontwikkelingen die goed op elkaar moeten aansluiten. Zoals de woningbouwontwikkeling van Middelland Noord en Snellerpoort en de aanleg van een snelfietspad tussen Woerden en Utrecht. Maar daarnaast ligt er ook veel potentie direct rondom het station zelf, dat ook de kans biedt om de stationsomgeving te verbeteren en een nieuw stuk stad te maken.

Belangrijke opgaven in het gebied zijn het ontrafelen van de logistieke knoop en het creëren van goede voet- en fietsroutes, het maken van nieuwe verbindingen en de barrière werking van het spoor opheffen en de verblijfskwaliteit verhogen door goede en aantrekkelijk openbare ruimtes te maken. En dat biedt ook mogelijkheden voor nieuw programma en wonen. Allemaal met een Woerdense maat en schaal uiteraard. Je kunt je voorstellen dat de omwonenden, gebruikers en belanghebbenden hier op- en aanmerkingen hebben en die gebruiken wij dan ook graag om het plan nog beter te maken. Na de analyse die gemaakt is van het gebied en de vraagstukken die spelen zijn er twee ontwikkel-scenario’s gemaakt. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van het voorkeursscenario.

In opdracht van de Gemeente Woerden maakt SVP als samen met OKRA landschapsarchitecten en CROSS Architecture een stedenbouwkundige visie voor de stationsomgeving in Woerden.