Stedenbouw én architectuur onder de kappen in Vianen

Kijk, dat zien wij graag: een stedenbouwkundige én architectonische vraag waar wij aan hebben mogen werken. Onze collega Nicole vertelt: “Het stedenbouwkundig plan kregen wij opdracht voor, maar na een prijsvraag waren wij enorm enthousiast om te horen dat wij ook met de architectuur in dezelfde gedachten verder konden samen met Trebbe.”

De buurt in Vianen heeft een geschiedenis als arbeidersbuurt en de vervanging van de woningen aan de Stammershoefstraat is een volgende stap in deze geschiedenis. De twee wijken aan weerszijden van de appartementsblokken worden zichtbaar met elkaar verbonden. Aan de ene kant een blok met appartementen met platte daken die refereren naar de nieuwe wijk die dezelfde soort daken heeft en aan de andere kant de puntdaken die een connectie leggen met de oudere buurt.

Het blijft bijzonder om vanuit meerdere vakgebieden een project van de tekentafel tot oplevering mee te maken.

Bekijk en lees hier meer over ons project.