Stedenbouwkundig plan Blixembosch Eindhoven afgerond

Voor BPD en Hurks en in samenwerking met de gemeente Eindhoven heeft SVP een stedenbouwkundig plan ontwikkeld voor de laatste fase van Blixembosch-Noord. Het uitgewerkte thema is Wonen op Het Plateau in een samenhangende witte buurt. Het architectonische beeld en sfeer van openbare ruimte maakten een integraal onderdeel uit van het ruimtelijke concept. Het plan benut de on-Nederlandse hoogteverschillen optimaal. Dat uit zich in wonen aan de Laagte, een steile entree naar de buurt, oplopende smalle straatjes met getrapte woonblokken en specials op De Wal. Voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en informatieavond is een film gemaakt van de nieuwe buurt!