Stedenbouwkundig plan De Venen in Deventer afgerond

Afgelopen week hebben we, met een afsluitende bbq in de buurt, het stedenbouwkundig plan De Venen in Deventer gepresenteerd. Dit plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Rentree, de gemeente Deventer en de omwonenden uit de Rivierenwijk. Op de locatie van de oude basisschool De Venen, worden nieuwe woningen gebouwd rondom een groene hof. En in het park, aan de Snipperlingsdijk, vormen gestaffelde woonblokken en een appartementengebouw de poort naar het centrum. In het plan zijn veel bestaande bomen ingepast, die straks een bijzondere woonkwaliteit opleveren. We kijken terug op een zeer geslaagd participatieproces en mooi herstructureringsplan passend bij het DNA van de Rivierenwijk.