Strategische visie: vastleggen wat nodig is, loslaten wat kan

De raad van de gemeente Veldhoven heeft de ontwikkelvisie voor het gebied Zilverackers unaniem vastgesteld. Voor dit gebied lag oorspronkelijk het plan ‘De drie dorpen’. Door ontwikkelingen op de woningmarkt, nieuwe afspraken binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven over de afstemming tussen majeure projecten in de regio én door de veranderende sociaal, maatschappelijke en economische context heeft de gemeente Veldhoven besloten de visie te herijken.
 
Wij hebben trends en ontwikkelingen in beeld gebracht en in een aantal scenario’s mogelijke toekomsten onderzocht. Maar daarbij ook gekeken naar een nieuwe ontwikkelstrategie voor het gebied die meer flexibiliteit biedt.
 
Het scenario ‘Onthaast Wonen’ heeft als basis gediend voor de nieuwe visie. Hierbij wordt het dorp Huijsackers, wat reeds door SVP is ontworpen en gebouwd, als centraal dorp gezien met een krans van kleinere gehuchten erom heen. Op een typische integrale SVP manier wordt er gebouwd aan stad en landschap tegelijk. Gehuchten kunnen ieder op eigen wijze gefaseerd ontwikkeld worden met maximale inbreng van de toekomstige bewoners.
 
Op de afbeelding is het dorp Huijsackers als centraal dorp te zien, met de gehuchten er omheen.