Structuurplan Tergooiziekenhuis Blaricum vastgesteld door de raad

Tergooi gaat de ziekenhuiszorg op zijn locaties in Blaricum en Hilversum de komende jaren op een andere manier inrichten. SVP heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een structuurplan voor de locatie in Blaricum waarbij het profiel van een dagcentrum gecombineerd met poliklinieken is vertaald in een ruimtelijk plan. Hierbij is gekeken naar een andere logistieke afwikkeling intern waardoor delen van het huidige complex ook aan derden kunnen worden verhuurd in de toekomst. Tegelijkertijd is ook gekeken naar het verbeteren van de terreininrichting. Door de verkeersstructuur aan te passen, het parkeerterrein anders in te richten waarbij een deel van de auto’s in een gebouwde voorziening wordt opgelost ontstaat meer rust en ruimte voor groen aan de oostzijde van het terrein ter plekke van het nieuwe ecoduct dat wordt aangelegd.