SVP bestaat 35 jaar

In 2019 vieren we een mijlpaal, als SVP mogen wij al 35 jaar ontwerpen aan bijzondere opgaven in Nederland en soms daar buiten. De wereld – en onze wereld daarom ook – is in de afgelopen decennia veranderd: complexer geworden, er zijn meer partijen betrokken bij projecten, de burger is mondiger geworden, de lokale politiek is nu ook echt lokale politiek en de aandacht voor duurzaamheid, circulariteit en het milieu neemt tegenwoordig een essentiële en vanzelfsprekende plek in, uiteraard ook bij ons. Maar ook ons bureau is de afgelopen 35 jaar veranderd. De mensen, de manier waarop de projecten aanpakken en ook het resultaat van ons werk.  Dit hele jaar zullen wij terugblikken op de afgelopen 35 jaar.