Workshop “Hoe word ik een architect”

SVP is aangesloten bij Matchpoint, een stichting die bedrijven activeert om Betrokken te ondernemen. Dit voorjaar heeft SVP twee ‘matches’ gemaakt op de jaarlijkse Matchbeurs. In juni hebben we gesurvivald met een klas leerlingen van de Mulock Houwerschool. Donderdag 21 november was het tijd voor onze tweede match en heeft SVP een klas leerlingen van groep 7 van de Vlindervallei School op bezoek gehad voor een workshop ‘Hoe word ik een architect’. Op school hadden de kinderen al mooie tekeningen gemaakt van ‘droomhuizen’. We hebben de kinderen eerst rondgeleid op het bureau en zijn vervolgens in groepjes aan het werk gegaan met het maken van een maquette van een aantal droomhuizen. Zowel wij als de kinderen hebben een leuke en inspirerende ochtend gehad!

SVP en AG Nova geven workshop

Tijdens het LPB congres in Amersfoort heeft SVP i.s.m. AG Nova een workshop gegeven, een congres over wijkgericht werken. Onder de titel ‘Stadsacupunctuur’ gingen we in op braakliggende plekken in de stad die ook op tijdelijke basis interessant zijn voor commerciële doeleinden. Welke verdienmodellen kun je hier binnen een tijdspanne van 5 jaar ontwikkelen? Hoe kun je als gemeente dergelijke initiatieven ondersteunen? Door middel van een spel werd duidelijk dat het antwoord op deze vragen gezocht moet worden in onderling overleg tussen alle partijen, in plaats van in regelgeving. SVP en AG Nova werken momenteel aan het onderzoek ‘stadsacupunctuur’ voor de BNA. Doel van het onderzoek is te achterhalen hoe de commerciële potentie van braakliggende plekken in de stad benut kan worden en te ontdekken welke rol architecten hierin kunnen spelen.