SVP en Hurks winnen herstructureringsopgave

Op de plek van een gevarieerde en levendige buurt in Leerdam zal nieuwbouw gerealiseerd worden. We hebben de essentiële kwaliteiten uit de bestaande bebouwing vertaald naar een duurzame en toekomstbestendige buurt waar de mens centraal staat en de geest van het verleden voelbaar is. Het plan biedt verscheidenheid, maar vormt ook een duidelijke eenheid: langs– en dwarskappen wisselen elkaar af en een aantal bijzondere details laat het vakmanschap zien. Een appartementengebouw met 22 woningen voegt zich op een logische wijze naast 47 grondgebonden woningen. Tevens is een hofje met 10 seniorenwoningen opgenomen. De selectie was uitgeschreven door Bloeii in opdracht van Kleurrijk Wonen.