SVP en VlugP winnen samen de selectie Hart voor de Meern

De selectie was uitgeschreven door Bon Groep en gaat over de inbreidingslocatie in het centrum van de Meern achter de Zandweg. De nieuwe buurt wordt een verbindende schakel tussen het nieuw in te richten kerkplein en de bestaande buurt ‘t Weer. In de selectie maakten we het verschil door voorstellen te doen om te wonen aan bijzondere plekken! SVP zal zich richten op de stedenbouwkundige en architectonische uitwerking van de ca. 60 grondgebonden woningen en een appartementengebouw met mogelijke voorzieningen in de plint aan het kerkplein. VlugP zal zorg dragen voor de inrichting van de buitenruimte. De komende tijd gaan we dit ambitieuze plan samen met MBB Ontwikkeling, die namens Bon Groep optreedt als gedelegeerd ontwikkelaar,